hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 69,657

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. độ sáng bị gãy khúc Lúc truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt.

Đáp án chủ yếu xác

B. độ sáng bị rời độ mạnh Lúc truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt.

C. độ sáng bị hắt lại môi trường xung quanh cũ Lúc truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt.

D. độ sáng bị thay cho thay đổi sắc tố Lúc truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ độ sáng bị gãy khúc Lúc truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường xung quanh vô xuyên suốt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi phẳng lặng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phen thì góc khúc xạ tăng từng ấy phen.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ bầu không khí vô môi trường xung quanh đem phân tách suất n, sao mang lại tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi tê liệt góc cho tới i được xem theo dõi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh tê liệt sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

Xem thêm: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

D. nước.

Câu 4:

Tốc chừng độ sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi vì.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho phân tách suất của nước bởi vì 4/3, của benzen bởi vì 1,5, của thủy tinh anh flin là 1 trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Lúc chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: al2o3 phản ứng được với cả hai dung dịch

TÀI LIỆU VIP VIETJACK