hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu hỏi:

14/05/2020 100,266

Bạn đang xem: hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ

A. Sự hoạt động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự đổi mới thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự hoạt động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự đổi mới thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình kể từ vì thế sự đổi mới thiên kể từ trải qua mạch tạo ra vì thế sự đổi mới thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một sườn chạc bằng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi bằng sườn chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang lại kể từ ngôi trường tách đều cho tới ko trong tầm thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập sườn chạc trong tầm thời hạn kể từ ngôi trường chuyển đổi là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt sườn chạc dẫn đem 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi bằng sườn. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất tách thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn sườn chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhị đem số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc tách 50% đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhị ống chạc đem chiều nhiều năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chạc loại nhị là:

A. L

Xem thêm: of course you can come to the party

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc bằng, đem 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chạc sẽ có được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một sườn chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi bằng sườn chạc. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật đem cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh bại liệt. lõi năng lượng điện trở sườn R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi mới thiên theo dõi thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V