hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,304

Bạn đang xem: hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. Sự vận động của nam châm từ với mạch.

B. Sự thay đổi thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự vận động của mạch với phái mạnh châm

D. Sự thay đổi thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình kể từ bởi sự thay đổi thiên kể từ trải qua mạch thực hiện vày sự thay đổi thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông chão phẳng lì, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chão đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mũi phẳng lì khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện mang lại kể từ ngôi trường hạn chế đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn với 1000 vòng được đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng lì khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được sản xuất hạn chế đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhị với số vòng chão tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chão hạn chế 1/2 đối với ống chão loại nhất. Nếu nhị ống chão với chiều nhiều năm như nhau thì phỏng tự động cảm của ống chão loại nhị là:

A. L

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão phẳng lì, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu mang lại chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chão sẽ sở hữu phỏng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mũi phẳng lì khuông chão. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật với cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh cơ. tường năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch chuyển nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30o, cho biết thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ thay đổi thiên theo đòi thời hạn như thiết bị thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V