kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

Câu hỏi:

14/01/2022 8,156

Bạn đang xem: kết quả thực hiện mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo ra

A. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn hoặc báo cáo 

B. Bảng, biểu khuôn mẫu không giống, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác 

C. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo 

Đáp án chủ yếu xác

D. Bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn khác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Kết trái khoáy triển khai khuôn mẫu căn vặn rất có thể nhập cuộc vô việc đưa đến bảng, biểu khuôn mẫu, khuôn mẫu căn vặn không giống hoặc report.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sai trong số tuyên bố sau thời điểm nói tới khuôn mẫu hỏi?

A. Biểu thức số học tập được dùng nhằm tế bào miêu tả những ngôi trường tính toán

B. Biểu thức logic được dùng Lúc thiết lập cỗ thanh lọc mang lại bảng, thiết lập ĐK thanh lọc sẽ tạo khuôn mẫu hỏi 

C. Hằng văn bạn dạng được viết lách vô cặp vệt nháy đơn 

D. Hàm gộp group là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Câu 2:

Trong lưới QBE của hành lang cửa số khuôn mẫu căn vặn (mẫu căn vặn ở chính sách thiết kế) thì mặt hàng Criteria tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Mô miêu tả ĐK nhằm lựa chọn những bạn dạng ghi tiến hành khuôn mẫu hỏi 

B. Xác ấn định những ngôi trường xuất hiện nay vô khuôn mẫu hỏi 

C. Xác ấn định những ngôi trường cần thiết chuẩn bị xếp 

D. Khai báo thương hiệu những ngôi trường được chọn

Câu 3:

Các chính sách thao tác với khuôn mẫu căn vặn là:

A. Mẫu hỏi 

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

B. Mẫu căn vặn và thiết kế 

C. Trang tài liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và khuôn mẫu hỏi

Câu 4:

Nếu những Việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tớ sử dụng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Bảng 

C. Báo cáo 

D. Biểu mẫu

Câu 5:

Bảng DIEM sở hữu những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để dò thám những học viên sở hữu điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5, vô loại Criteria của ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5 

B. [MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C. [MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5 

D. [MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Câu 6:

Để hiển thị một số trong những bạn dạng ghi nào là ê vô hạ tầng tài liệu, đo đếm tài liệu, tớ dùng: 

A. Mẫu hỏi 

B. Câu hỏi 

C. Liệt kê 

D. Trả lời

TÀI LIỆU VIP VIETJACK