khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

Câu hỏi:

04/08/2019 73,298

A. Nhà việt nam là Nhà nước của dân, vì thế dân, bởi nhân tư thục nên.

Bạn đang xem: khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của nhà nước ta

B. Nhà việt nam bởi quần chúng. # nhập cuộc quản lí lí.

C. Nhà việt nam bởi quần chúng. # quản lí lí và phát hành pháp lý.

Đáp án chủ yếu xác

D. Nhà việt nam thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng. #.

Đáp án: C

Khẳng lăm le "Nhà việt nam bởi quần chúng. # quản lí lí và phát hành pháp luật" ko chính về tính chất quần chúng. # của Nhà việt nam vì thế Nhà việt nam bởi quần chúng. # quản lí lí tuy nhiên ko bởi quần chúng. # phát hành pháp lý.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện tại ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng. # là nói đến việc Điểm lưu ý nào là bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính quần chúng. #.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính dân tộc bản địa của Nhà việt nam được thể hiện tại như vậy nào?

A. Nhà việt nam là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

B. Nhà nước chăm sóc quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc bản địa đem phiên bản sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc nào là cũng đều có chữ viết lách riêng rẽ.

Câu 3:

Tính quần chúng. # của Nhà việt nam thể hiện tại ở việc

A. căn nhà việt nam là Nhà nước của quần chúng. #, bởi quần chúng. #, vì thế quần chúng. #.

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

B. căn nhà việt nam là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống quần chúng. # càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. quần chúng. # tích vô cùng làm việc vì thế quốc gia.

Câu 4:

Nhà việt nam thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

B. tính quần chúng. # của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 5:

Chức năng nào là sau đây của Nhà việt nam là căn phiên bản nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình an chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và kiến tạo.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình an xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là non nước quản lí lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội bởi pháp lý, từng sinh hoạt của những cơ sở non nước, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được tiến hành bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: mọi từ trường đều phát sinh từ

D. niềm tin yêu.