khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

Câu hỏi:

29/05/2020 211,802

Bạn đang xem: khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Vì kích cỡ lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn tỉ lệ thành phần thuận với kích cỡ chạm màn hình kể từ và độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa dây

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét này tại đây không đích về chạm màn hình từ?

A. Đặc trưng mang đến kể từ ngôi trường về góc nhìn ứng dụng lực từ

B. Phụ nằm trong vô chiều nhiều năm đoạn chạc dẫn đem loại điện

C. Trùng với vị trí hướng của kể từ trường

D. Có đơn vị chức năng là Tesla

Câu 2:

Nếu lực kể từ ứng dụng lên đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện tăng gấp đôi thì kích cỡ chạm màn hình kể từ bên trên địa điểm bịa đặt đoạn chạc đó

A. vẫn ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 2 lần

D. tách 2 lần

Câu 3:

Phương của lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn đem loại điện  không sở hữu Đặc điểm này sau đây?

A. Vuông góc với chạc dẫn đem loại điện

B. Vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ

C. Vuông góc với mặt mũi phẳng phiu chứa chấp véc tờ chạm màn hình kể từ và loại điện

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

D. Song tuy vậy với những lối mức độ từ

Câu 4:

Một đoạn chạc dẫn nhiều năm 1,5 m đem loại năng lượng điện 10 A, bịa đặt vuông góc vô một kể từ ngôi trường đều sở hữu kích cỡ chạm màn hình từ một,2 T. Nó Chịu đựng một lực kể từ ứng dụng là

A. 18 N

B. 1,8 N

C. 1800 N

D. 0 N

Câu 5:

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp nhiều năm 1m đem loại năng lượng điện 10 A, dặt vô một kể từ ngôi trường đều 0,1 T thì Chịu đựng một lực 0,5 N. Góc chếch thân thiết chạm màn hình kể từ và chiều loại năng lượng điện vô chạc dẫn là

A. 0,5°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 6:

Một đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện 1,5 A Chịu đựng một lực kể từ 5 N. Sau cơ độ mạnh loại năng lượng điện thay cho thay đổi thì lực kể từ ứng dụng lên đoạn chạc là trăng tròn N. Cường phỏng loại năng lượng điện đã

A. gia tăng 4,5 A

B. gia tăng 6 A

C. giảm sút 4,5 A

D. giảm sút 6 A

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

TÀI LIỆU VIP VIETJACK