kích thước của một quần thể không phải là

Câu hỏi:

08/03/2020 22,587

Bạn đang xem: kích thước của một quần thể không phải là

A. Tổng số thành viên của quần thể

B. Tổng sinh khối của quần thể

C. Năng lượng thu thập vô quần thể

D. Kích thước điểm quần thể sống

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án : D

Kích thước của một quần thể ko cần là độ cao thấp điểm quần thể sinh sinh sống tuy nhiên rất có thể là tổng số thành viên, hoặc tổng sinh khối, hoặc tổng tích điện tích lũy

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây không tồn tại ở kỉ Kreta?

A. Sâu bọ xuất hiện

B. Xuất một cách thực tế vật đem hoa

C. Cuối kỉ tuyệt khử nhiều loại vật bao gồm trườn sát cổ

D. Tiến hóa động vật hoang dã đem vú

Câu 2:

Trong nghệ thuật gửi gen, phân tử ADN tái mét tổng hợp được dẫn đến như vậy nào?

A. ADN của tế bào nhận sau thời điểm được nối vào trong 1 đoạn ADN của tế bào cho

B. ADN của tế bào mang đến sau thời điểm được nối vào trong 1 đoạn ADN của tế bào nhận

C. ADN plasmit sau thời điểm được nối tăng vào trong 1 đoạn ADN của tế bào cho

D. ADN plasmit sau thời điểm được nối tăng vào trong 1 đoạn ADN của tế bào nhận

Câu 3:

Tác động của vi trùng nitrat hóa là?

A. Cố toan nito vô khu đất trở nên dạng đạm nitrat ( NO3).

B. Cố toan nito nội địa trở nên dạng đạm nitrat ( NO3).

C. Biến thay đổi nitrit (NO2) trở nên nitrat (NO3).

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

D. Biến thay đổi nito vô khí quyển trở nên dạng đạm nitrat ( NO3).

Câu 4:

Trong những tuyên bố sau, đem từng nào tuyên bố chính về tác nhân thực hiện đột biến?

1-Tia UV thực hiện mang đến nhị bazo nitoTimin bên trên và một mạch links cùng nhau. 2-Nếu dùng 5BU thì sau thân phụ mới một codon XXX có khả năng sẽ bị đột trở thành codon GXX.

3-Guanin dạng khan hiếm tạo ra đột phát triển thành thay cho thế G – X vày A – T.

4-Virus cũng chính là tác nhân gây ra đột phát triển thành gen.

5-Để tạo nên đột phát triển thành tam bội, người tao xử lý hợp ý tử 2n vày conxixin.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau đây, đem từng nào tuyên bố chính về tinh lọc ngẫu nhiên (CLTN)?

1-CLTN hiệu quả con gián tiếp lên loại hình, thẳng lên loại gen, thông qua đó thực hiện thay đổi tần số alen của quần thể.

2-CLTN là yếu tố quy toan khunh hướng và nhịp độ thay đổi bộ phận loại gen của quần thể.

3-CLTN sàng thanh lọc và thực hiện tăng tỉ trọng thành viên đem loại hình thích ứng tồn bên trên sẵn vô quần thể.

4-CLTN tăng mạnh cường độ thích ứng của những điểm lưu ý bằng phương pháp thu thập những alen nhập cuộc quy toan những điểm lưu ý thích ứng.

5-CLTN ko vứt bỏ những đột phát triển thành trung tính

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6:

Phát biểu này sau đây ko đúng?

A. Nguồn tích điện hỗ trợ mang đến toàn cỗ sự sinh sống bên trên Trái Đất là kể từ ánh lịch sự mặt mũi trời

B. Quan hợp ý chỉ dùng khoảng tầm 0,2 – 0,5% tổng lượng phản xạ chiếu bên trên Trái Đất nhằm tổ hợp nên những hóa học hữu cơ

C. Quang năng kể từ mặt mũi trời nhưng mà loại vật phát hành gửi vô toàn cầu sinh sống phần rộng lớn được tiến hành bươi loại vật quang đãng hợp ý sinh sống ở biển

D. Trong chuỗi thực phẩm, tích điện được truyền kể từ bậc đủ dinh dưỡng thấp lên bậc đủ dinh dưỡng cao