kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A

A trúng vì như thế Na là sắt kẽm kim loại kiềm nên tan không còn nội địa.

Na + H2O -> NaOH + H2

B, C sai vì như thế Fe ứng dụng với H2O ở sức nóng chừng cao.

D sai Al ko phản xạ với H2O (SGK12-NC trang 173)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hỗn hợp nào là tại đây đều phải sở hữu ứng dụng với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3

B. HNO3, KNO3

C. HCl, NaOH

D. NaCl, NaOH

Câu 2:

Loại đá quặng nào là tại đây không cần là phù hợp hóa học của nhôm?

A. Đá rubi

B. Đá saphia

C. Quặng boxit

D. Quặng đôlômit

Câu 3:

Chất nào là tiếp sau đây không tác dụng với hỗn hợp AlCl3?

A. AgNO3

B. Ag

C. NaOH

Xem thêm: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

D. dung dịch NH3

Câu 4:

Các hỗn hợp nào là tại đây đều phải sở hữu ứng dụng với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3.

B. HNO3, KNO3

C. HCl, NaOH

D. NaCl, NaOH

Câu 5:

Thực hiện tại những thử nghiệm sau:

(a) Cho Al nhập hỗn hợp HCl.

(b) Cho Al nhập hỗn hợp AgNO3.

(c) Cho Na nhập H2O.

(d) Cho Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp AgNO3.

Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 6:

Thí nghiệm nào là tại đây Khi kết cổ động không đem kết tủa

A. Cho hỗn hợp AlCl3 dư nhập hỗn hợp NaOH

B. Cho Ba dư nhập hỗn hợp NH4HCO3

C. Cho hỗn hợp NaHCO3 dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2

D. Cho hỗn hợp HCl dư nhập hỗn hợp NaAlO2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK