liên hệ ngược xảy ra khi.

Câu hỏi:

30/07/2019 32,359

Bạn đang xem: liên hệ ngược xảy ra khi.

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của phần tử triển khai thực hiện thay đổi những ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh trong

Đáp án chủ yếu xác

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh vô quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nồng độ glucozơ vô tiết tăng, cách thức điều tiết ra mắt bám theo trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan dạ và tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ vô tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan dạ → tế bào khung người → glucozơ vô tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh vô cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan dạ, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan lại sinh sản

Câu 3:

Chức năng của phần tử triển khai cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Điều khiển sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc rời sinh hoạt vô khung người để mang môi trường xung quanh vô về tình trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động vô những phần tử kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân vì chưng nội môi là giữ lại sự ổn định tấp tểnh của môi trường xung quanh trong?

Xem thêm: bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Trật tự động chính về cách thức giữ lại áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng mạnh → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng mạnh → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén gân máu → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng mạnh → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng mạnh → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu→ tim rời nhịp và rời lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 6:

Những công dụng này sau đây ko cần của phần tử tiêu thụ kích ứng vô cách thức giữ lại cân đối nội môi?

(1) điều khiển và tinh chỉnh sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc rời sinh hoạt vô khung người để mang môi trường xung quanh vô về tình trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện thay đổi ĐK lý hóa của môi trường xung quanh vô cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 7:

Trật tự động chính về cách thức giữ lại cân đối nội môi là?

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử điều khiển và tinh chỉnh → phần tử triển khai → phần tử tiêu thụ kích thích

B. Sở phận điều khiển và tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử triển khai → phần tử tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử triển khai → phần tử điều khiển và tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

D. Sở phận triển khai → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử điều khiển và tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích