lúa gạo phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 7,875

A. cận nhiệt độ.

Bạn đang xem: lúa gạo phân bố tập trung ở miền

B. nhiệt đới gió mùa.

Đáp án chủ yếu xác

C. ôn đới.

D. hàn đới.

Đáp án đích là: B

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên khu đất phù rơi, cần phải có nhiều phân bón. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của miền nhiệt đới gió mùa (đặc biệt là châu Á dông tố mùa). Các nước trồng nhiều là Trung Quốc, đè Độ, In-đô-nê-xi-a,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió rét là điểm có tiếng về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Xem thêm: máy điện xoay chiều ba pha là

Câu 4:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Loại cây này tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt độ và ôn đới nóng?

Câu 6:

Ngô là cây trở nên tân tiến đảm bảo chất lượng bên trên đất

Câu 7:

Lúa mì phân bổ triệu tập ở miền

Câu 8:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên đất

Câu 10:

Cây này tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió rét, cận nhiệt độ dông tố mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Xem thêm: kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Câu 12:

Nước này tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước này tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây trở nên tân tiến rất tốt bên trên đất