máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Câu hỏi:

27/05/2020 21,096

B. hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng/

Chọn B

Hướng dẫn: Máy phân phát năng lượng điện sinh hoạt theo gót qui định dựa vào hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông  qua quýt một sườn chão đổi khác, trong tầm thời hạn 0,1 (s) kể từ thông tăng kể từ 0,6 (Wb) cho tới 1,6 (Wb). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô sườn có tính rộng lớn bằng:

A. 6 (V).

B. 10 (V).

C. 16 (V).

D. 22 (V).

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Khi sở hữu sự đổi khác kể từ trải qua mặt mày số lượng giới hạn bởi vì một mạch năng lượng điện, thì vô mạch xuất hiện tại suất năng lượng điện động chạm màn hình. Hiện tượng cơ gọi là hiện tượng lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện tại Khi sở hữu sự vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện chạm màn hình sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường vì thế nó sinh đi ra luôn luôn ngược hướng với chiều của kể từ ngôi trường tiếp tục sinh đi ra nó.

D. Dòng năng lượng điện chạm màn hình sở hữu chiều sao cho tới kể từ ngôi trường vì thế nó sinh đi ra có công dụng ngăn chặn vẹn toàn nhân tiếp tục sinh đi ra nó.

Câu 3:

Một sườn chão cứng, đặt điều vô kể từ ngôi trường tăng dần dần đều như hình vẽ. Dòng năng lượng điện chạm màn hình vô sườn sở hữu chiều:

A.  

B. 

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

C. 

D. 

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện chạm màn hình được sinh đi ra vô khối vật dẫn Khi vận động vô kể từ ngôi trường hoặc đặt điều vô kể từ ngôi trường đổi khác theo gót thời hạn gọi là loại năng lượng điện Fucô.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện tại Khi sở hữu sự vươn lên là thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện Fucô được sinh đi ra Khi khối sắt kẽm kim loại vận động vô kể từ ngôi trường, có công dụng ngăn chặn vận động của khối sắt kẽm kim loại cơ.

D. Dòng năng lượng điện Fucô chỉ được sinh đi ra Khi khối vật dẫn vận động vô kể từ ngôi trường, bên cạnh đó toả nhiệt độ thực hiện khối vật dẫn giá lên.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Một sườn chão dẫn hình chữ nhật, tảo đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì vô sườn sở hữu xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

B. Một sườn chão dẫn hình chữ nhật, tảo đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì vô sườn không tồn tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một sườn chão dẫn hình chữ nhật, tảo đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ vuông với những đàng chạm màn hình kể từ thì vô sườn sở hữu xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

D. Một sườn chão dẫn hình chữ nhật, tảo đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì vô sườn sở hữu xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Một sườn chão hình chữ nhật vận động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mày bằng sườn luôn luôn tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì vô sườn xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng

B. Một sườn chão hình chữ nhật vận động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mày bằng sườn luôn luôn vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ thì vô sườn xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một sườn chão hình chữ nhật vận động trực tiếp đều vô kể từ ngôi trường đều sao cho tới mặt mày bằng sườn phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì vô sườn xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện chạm màn hình.

Xem thêm: giải bài tập toán 10 kết nối tri thức

D. Một sườn chão dẫn hình chữ nhật, tảo đều vô một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì vô sườn sở hữu xuất hiện tại dòng sản phẩm năng lượng điện cảm ứng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK