máy thu hình có các loại nào sau đây

Câu hỏi:

09/02/2022 9,340

B. Máy thu hình đen sạm trắng

Bạn đang xem: máy thu hình có các loại nào sau đây

C. Cả A và B đều đúng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 loại máy thu hình: máy thu hình color và máy thu hình đen và trắng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu loại máy thu hình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Tín hiệu tiếng động sau khoản thời gian được xử lí song lập sẽ tiến hành trả tới:

A. Đèn hình

B. Loa

C. Đèn hình hoặc loa

D. Đèn hình và loa

Câu 3:

Khối 1 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

A. Khối cao tần, trung tần, tách sóng;

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

B. Khối xử lí tín hiệu âm thanh;

C. Khối xử lí tín hiệu hình;

D. Khối đồng nhất và tạo nên xung quét

Câu 4:

Máy thu hình tiếp tục khởi tạo lại tín hiệu nào?

A. Âm thanh

B. Hình ảnh

C. Âm thanh và hình ảnh

D. Đáp án khác

Câu 5:

Khối 3 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

A. Khối cao tần, trung tần, tách sóng;

B. Khối xử lí tín hiệu âm thanh;

C. Khối xử lí tín hiệu hình;

D. Khối đồng nhất và tạo nên xung quét

Câu 6:

Khối 2 của dòng sản phẩm thu hình mang tên gọi là:

A. Khối cao tần, trung tần, tách sóng;

B. Khối xử lí tín hiệu âm thanh;

C. Khối xử lí tín hiệu hình;

D. Khối đồng nhất và tạo nên xung quét

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

TÀI LIỆU VIP VIETJACK