mọi từ trường đều phát sinh từ

Câu hỏi:

21/04/2020 49,773

Bạn đang xem: mọi từ trường đều phát sinh từ

D. Các năng lượng điện fake động

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Mọi kể từ ngôi trường đều đột biến từ những năng lượng điện hoạt động.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên một sợi chạc đàn hồi với sóng ngừng với bước sóng 1 centimet. Trên chạc với nhì điểm A và B xa nhau 4,6 centimet, bên trên trung điểm của AB là 1 trong những nút sóng. Số nút sóng và bụng sóng bên trên đoạn chạc AB (kể cả A và B) l

A. 9 bụng, 10 nút

B. 10 bụng, 10 nút

C. 10 bụng, 9 nút

D. 9 bụng, 9 nút

Câu 2:

Khối lượng ngủ của êlectron là 9,1.10-31 kilogam. Tính tích điện toàn phần của êlectron Khi nó hoạt động với vận tốc vì chưng một trong những phần chục vận tốc khả năng chiếu sáng. Cho c = 3.108 m/s.

A. 82,3.10-15 J

B. 82,5.10-15 J

C. 82,2.10-15 J

D. 82,1.10-15 J

Câu 3:

Trong những tia sau, tia nào là với tần số rộng lớn nhất?

A. Tia hồng ngoại

B. Tia X

C. Tia đỏ

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

D. Tia tím

Câu 4:

Một sườn chạc dẫn tròn trĩnh bao gồm N vòng. Khung ở trong kể từ ngôi trường đều, mặt mũi phẳng lì sườn tuy nhiên song với đàng mức độ kể từ như hình vẽ.  Cho sườn cù xung xung quanh trục MN, qua quýt tâm của sườn và trùng với cùng 1 đàng mức độ kể từ thì

A. Không với loại năng lượng điện chạm màn hình.

B. Có loại năng lượng điện chạm màn hình đuổi theo chiều dương.

C. Có loại năng lượng điện chạm màn hình đuổi theo chiều âm.

D. Có loại năng lượng điện chạm màn hình với độ mạnh phát triển thành thiên tuần trả theo gót thời hạn.

Câu 5:

Trong thực nghiệm uỷ thác trét Iâng, tiến hành đôi khi với nhì khả năng chiếu sáng đơn sắc khoảng chừng vân uỷ thác trét theo thứ tự là một,2 milimet và 1,8 milimet. Bề rộng lớn vùng uỷ thác trét để ý được bên trên mùng 2,6 centimet. Số địa điểm tuy nhiên vân sáng sủa của nhì phản xạ trùng nhau nhập vùng uỷ thác trét l. Trong thực nghiệm uỷ thác trét Iâng, tiến hành đôi khi với nhì khả năng chiếu sáng đơn sắc khoảng chừng vân uỷ thác trét theo thứ tự là một,2 milimet và 1,8 milimet. Bề rộng lớn vùng uỷ thác trét để ý được bên trên mùng 2,6 centimet. Số địa điểm tuy nhiên vân sáng sủa của nhì phản xạ trùng nhau nhập vùng uỷ thác trét l

A. 5

B. 3

C. 4

D. 7

Câu 6:

Đối với vẹn toàn tử hiđrô, Khi electron fake kể từ tiến trình L về tiến trình K thì vẹn toàn tử vạc đi ra photon ứng với bước sóng 121,8 nm. Khi electron fake kể từ tiến trình M về tiến trình L, vẹn toàn tử vạc đi ra photon ứng với bước sóng 656,3 nm. Khi electron fake kể từ tiến trình M về tiến trình K, vẹn toàn tử vạc đi ra photon ứng với bước sóng

A. 534,5 nm

B. 95,7 nm

C. 102,7 nm

D. 309,1 nm