một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

25/04/2020 132,851

Bạn đang xem: một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20cm

D. 0,048 Wb.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc bao gồm vật nhỏ và xoắn ốc nhẹ nhàng có tính cứng k, giao động điều tiết dọc từ trục Ox xung quanh địa điểm cân đối O. Biểu thức lực kéo về ứng dụng lên vật theo dõi li chừng x là

A. F = kx.

B. F = –kx

C. F = 1/2kx2

D. F = –0,5kx

Câu 2:

Tại điểm đem vận tốc trọng ngôi trường g, một con cái nhấp lên xuống đơn đem chiều lâu năm l giao động điều tiết với chu kì 2,83 s. Nếu chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống là 0,5l thì con cái nhấp lên xuống giao động với chu kì bằng

A. 2,00 s

B. 3,14 s

C. 1,42 s

D. 0,71 s

Câu 3:

Công thức toan luật Farađây về hiện tượng kỳ lạ năng lượng điện phân là

A. m = At/nF

B. m = nF/AIt

Xem thêm: of course you can come to the party

C. m = AIt/nF

D. m = AIn/tF

Câu 4:

Qua một thấu kính, hình họa thiệt của một vật thiệt cao hơn nữa vật gấp đôi và cơ hội vật 24 centimet. Đây là thấu kính

A. quy tụ đem tiêu xài cự 12 centimet.

B. phân kì đem tiêu xài cự 16 cm

C. quy tụ đem tiêu xài cự 16/3 cm

D. phân kì đem tiêu xài cự 16/3 cm

Câu 5:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm thay đổi trở R và mối cung cấp năng lượng điện đem suất năng lượng điện động 30 V, năng lượng điện trở nhập r = 5 Ω. Thay thay đổi độ quý hiếm của thay đổi trở thì năng suất hấp phụ cực to bên trên thay đổi trở bằng

A. 40 W

B. 15 W

C. 30W

D. 45 W

Câu 6:

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình u = 5cos(40πt – 2px) milimet. Biên chừng của sóng này bằng

A. 40π milimet.

B. 5 mm

C. π mm

D. 4 mm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK