một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Câu hỏi:

14/05/2020 207,012

Bạn đang xem: một khung dây phẳng diện tích 20cm2

Một khuông chão bằng phẳng, diện tích S đôi mươi (cm2), bao gồm 10 vòng chão bịa nhập kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở thành với mặt mày bằng phẳng khuông chão một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tớ thực hiện cho tới kể từ ngôi trường tách đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại nhập khuông chão trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường biến hóa là

B. 0,2 (mV).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập khuông

ξ=ΔΦΔt=N.ΔB.S.cosαΔt=10.2.104.20.104.cos60°0,01=0,2.103  V=0,2  mV.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng tự động cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ bởi sự đổi thay thiên kể từ trải qua mạch tạo ra bởi

A. Sự vận động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch

C. Sự vận động của mạch với nam giới châm

D. Sự đổi thay thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Câu 2:

Môt khuông chão dẫn sở hữu 1000 vòng được bịa nhập kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông. Diện tích từng vòng chão là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo tách thường xuyên kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T nhập thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động nhập toàn khuông chão là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chão có tính tự động cảm L, ống chão loại nhị sở hữu số vòng chão tăng gấp hai và diện tích S từng vòng chão tách 50% đối với ống chão loại nhất. Nếu nhị ống chão sở hữu chiều lâu năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chão loại nhị là:

A. L

B. 0,5L

Xem thêm: Top những mẫu giày Jordan 4 hot hit được giới trẻ ưa chuộng

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chão bằng phẳng, sở hữu 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chão bịa nhập kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu cho tới chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp hai nhập thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình nhập cuộn chão sẽ có được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chão dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa nhập kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mày bằng phẳng khuông chão. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía và để được hình chữ nhật sở hữu cạnh này lâu năm gấp hai cạnh cơ. lõi năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời nhập khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chão sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là một góc 30o, cho thấy thêm độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi thay thiên theo đòi thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh rời khỏi có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V