một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

Câu hỏi:

29/05/2020 157,621

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

B. 4 π mT

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Ta có B = 4π.10-7INl = 4π.10-7.5.1000 0,5= 4π.10-3 T = 4π mT.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống thừng sở hữu loại năng lượng điện 4 A chạy qua quýt thì sự cân đối chạm màn hình kể từ trong tâm địa ống là 0,04 T. Để sự cân đối chạm màn hình kể từ trong tâm địa ống gia tăng 0,06 T thì loại năng lượng điện nhập ống nên là

A. 10 A

B. 6 A

C. 1 A

D. 0,06 A

Câu 2:

Khi cho tới nhị thừng dẫn tuy nhiên song lâu năm vô hạn cách nhau chừng a, đem nhị loại năng lượng điện nằm trong sự cân đối I tuy nhiên nằm trong chiều thì chạm màn hình kể từ bên trên những điểm nằm trong mặt mày phẳng lì chứa chấp nhị thừng và cơ hội đều nhị thừng thì có mức giá trị

A. 0

B. 10-7Ia

C. 10-7I4a

D. 10-7I2a

Câu 3:

Một loại năng lượng điện chạy nhập một thừng tròn trĩnh trăng tròn vòng 2 lần bán kính trăng tròn centimet với độ mạnh 10 A thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm những vòng thừng là

A. 0,2π mT

B. 0,02π mT

C. 20π μT

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

D. 0,2 mT

Câu 4:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập thừng tròn trĩnh tăng gấp đôi và 2 lần bán kính thừng tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 4 lần

D. tách 2 lần

Câu 5:

Một thừng dẫn tròn trĩnh đem loại năng lượng điện trăng tròn A thì tâm vòng thừng sở hữu chạm màn hình kể từ 0,4π μT. Nếu loại năng lượng điện qua quýt tách 5 A đối với ban sơ thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng là

A. 0,3π μT

B. 0,5π μT

C. 0,2π μT

D. 0,6π μT

Câu 6:

Nhận tấp tểnh này tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh tự loại năng lượng điện chạy nhập thừng dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất thừng dẫn

B. dựa vào môi trường xung quanh xung quanh

C. dựa vào hình dạng thừng dẫn

D. dựa vào sự cân đối loại điện