một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

Câu hỏi:

18/06/2019 137,236

Bạn đang xem: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

Đáp án: C

HD Giải:  1 vòng lắc 0,08 milimet => l = 40 centimet sở hữu 40/0,08 = 500 vòng

=> 100cm sở hữu (100.500)/40 = 1250 vòng 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại tâm của một dòng sản phẩm năng lượng điện tròn trĩnh độ mạnh 5(A) chạm màn hình kể từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của dòng sản phẩm năng lượng điện cơ là:

A. 10 (cm)

B. đôi mươi (cm)

C. 22 (cm)

D. 26 (cm)

Câu 2:

Hai dây dn thng dài song song cách nhau 10cm trong không khí, dòng đin chy trong hai dây có cùng cưng độ 5A ngưc chiu nhau. Cm ng tti đim M cách đu hai dòng đin mt khong 10cm có đln là:

A. 10-5 T

B. 2.10-5 T

C. 3.10-5 T

D. 1,4.10-5 T

Câu 3:

Hai vòng tròn dây dn đồng tâm, bán kính mt vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đu có dòng đin cưng độ I = 10A chy qua. Biết hai vòng dây nm trong hai mt phng vuông c vi nhau. Cm ng tti tâm ca hai dây dn có đln là:

A. 1,18.10-4 T

B. 1,7.10-4 T

C. 3,9.10-5 T

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

D. 8,8.10-4T

Câu 4:

Dùng một thừng đồng 2 lần bán kính 0,8mm sở hữu một tấm đập mỏng tanh cơ hội năng lượng điện quấn xung quanh hình trụ 2 lần bán kính 4cm nhằm thực hiện một ống thừng. Khi nối nhị đầu ống thừng với cùng 1 mối cung cấp năng lượng điện sở hữu hiệu năng lượng điện thế 3,3V thì chạm màn hình kể từ bên phía trong ống thừng là 15,7.10-4T. Tính chiều lâu năm của ống thừng và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống. sành năng lượng điện trở suất của đồng là một trong những,76.10-8Ωm, những vòng của ống thừng được quấn sát nhau:

A. 0,8m; 1A

B.  0,6m; 1A

C. 0,8m; 1,5A

D. 0,7m; 2A

Câu 5:

Tại tâm của dòng sản phẩm năng lượng điện tròn trĩnh bao gồm 100 vòng, người tao đo được chạm màn hình kể từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng thừng là 10cm. Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa từng vòng là:

A. 5A

B. 1A

C. 10A

D. 0,5A

Câu 6:

Hai dòng đin có cưng đI1 = 6A và I2 = 9A chy trong hai dây dn thng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không ngưc chiu nhau. Cm ng tdo hhai dòng đin gây đi ra ti đim M cách I1    6cm và cách I2 8cm có đln là:

A. 2,0.10-5 T

B. 2,2.10-5 T

C. 3,0.10-5 T

D. 3,6.10-5 T

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

TÀI LIỆU VIP VIETJACK