một thanh chắn đường dài 7 8m

Câu hỏi:

14/05/2020 86,181

Bạn đang xem: một thanh chắn đường dài 7 8m

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tấm ván nặng trĩu 270 N được bắc qua loa một con cái mương. Trọng tâm của tấm ván cơ hội điểm tựa trái khoáy 0,80 m và cơ hội điểm tựa cần là một,60 m. Tấm ván tính năng lên điểm tựa phía trái một lực bằng

A. 180 N

B. 90 N

C. 160 N

D. 80 N

Câu 2:

Một vật lượng m = 5,0 kilogam đứng yên ổn bên trên một phía phẳng phiu nghiêng nhờ một sợi thừng tuy nhiên song với mặt mũi phẳng phiu nghiêng. Góc nghiêng α = 30°. Bỏ qua loa yêu tinh sát thân thích vật và mặt mũi phẳng phiu nghiêng. Lấy g=10m/s2. Lực căng của thừng và phản lực của mặt mũi phẳng phiu nghiêng tính năng lên vật theo thứ tự là

A. T = 25 N, N = 43 N

B. T = 50 N, N = 25 N

C. T = 43 N, N = 43N

D. T = 25 N, N = 50 N

Câu 3:

Cho hệ như hình vẽ. Thanh AC đồng hóa học, thiết diện đều phải có trọng lượng 3 N. Vật treo bên trên A đem trọng lượng là 8 N. Lấy g=10m/s2. Để hệ thăng bằng ở ngang, lực F bịa đặt bên trên B có tính rộng lớn.

A. 5 N

B. 4 N

C. 6N

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

D. 2N

Câu 4:

Quả cầu đồng hóa học đem lượng 3kg được lưu giữ bên trên mặt mũi phẳng phiu nghiêng nhờ một thừng treo như hình vẽ. sành α = 30°, trương lực thừng T=103N.  Lấy g=10m/s2 và bỏ dở yêu tinh sát. Góc β bằng?

A. 380

B. 300

C. 450

D. 250

Câu 5:

Vật m = 1kg treo bên trên trần và tường vì như thế những thừng AB, AC như hình vẽ. sành α = 30°, β = 120°. Lấy g=10m/s2. Tỉ số trương lực của thừng OA và trương lực của thừng OB bằng

A. 12

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 6:

Một vật rắn Chịu tính năng của lực F = trăng tròn N rất có thể xoay quanh trục cố định và thắt chặt, khoảng cách kể từ giá chỉ của lực cho tới trục cù là trăng tròn centimet. Momen của lực F tính năng lên vật là

A. 0,4 N.m

B. 400 N.m

C. 4N.m

D. 40 N.m