muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng

Câu hỏi:

24/03/2020 108,842

A. Ca(HCO3)2.      

Bạn đang xem: muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Oxit sắt kẽm kim loại ko thuộc tính với nước là

A. CaO.      

B. BaO.      

C. MgO.      

D. K2O.

Câu 2:

Ở ĐK tương thích, dung dịch H2S ko phản xạ với hóa học hoặc hỗn hợp chứa hóa học nào sau đây?

A. O2.         

B. CuSO4.   

C. FeSO4.    

D. Cl2.

Câu 3:

Cho dung dịch FeCl3 vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa white color. Chất X là

A.  H2SO4 (loãng).          

B. CuCl2.    

Xem thêm: mọi từ trường đều phát sinh từ

C.  NaOH.  

D. AgNO3.

Câu 4:

Cho hỗn hợp H2SO4 vô hóa học X, chiếm được khí ko color, ko hương thơm và kết tủa white color. Chất X là

A. Fe(OH)2. 

B. Na2CO3. 

C. BaCO3.   

D. BaS.

Câu 5:

Cho hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp hóa học X, chiếm được kết tủa màu xanh da trời. Chất X là

A. Fe2(SO4)3.        

B. Mg(NO3)2.        

C. CuCl2.    

D. ZnCl2.

Câu 6:

Cho hỗn hợp HCl vô hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko color, ko hương thơm. Chất X là

A. NaHSO4.         

B. NaOH.   

C. NaHCO3.         

D. NaCl.

Xem thêm: trong những năm 30 của thế kỷ 20 phe trục được hình thành gồm các nước

TÀI LIỆU VIP VIETJACK