nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

Tuần 24                    
KẾ HOẠCH HỌC SINH HỌC Tại NHÀ
TRONG THỜI GIAN NGHỈ DỊCH COVID - 19
Tin học tập lớp 3 ( Ngày 20/4/2020 – 24/4/2020)

Bạn đang xem: nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản

                             Bài 7 : Chèn hình, tranh vẽ nhập văn bản
 

  1. Lý thuyết lưu ý nhập bài:
  1. Các  bước chèn hình nhập văn bản:

Bước 1:  Trong thẻ Insert, lựa chọn Shapes   ta thấy xuất hiện nay vỏ hộp thoại có tương đối nhiều hình
Bước 2: Nháy loài chuột nhập hình em ham muốn chèn.
Bước 3: Đưa con cái trỏ loài chuột nhập trang biên soạn thảo và kéo thả loài chuột nhằm chèn hình.

  1. Thay thay đổi vị trí của hình nhập văn bản:

Bước 1: Nháy lựa chọn hình cần thiết thay cho đổi
Bước 2: Trong thẻ Format, chọn Text Wrapping
Bước 3: Nháy lựa chọn 1 loại thay cho thay đổi vị trí của hình nhập list.

Xem thêm: chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

  1. Các bước chèn tranh vẽ nhập văn bản:

Bước 1:  Trong thẻ Insert, lựa chọn Picture .
Bước 2: Trong hành lang cửa số Insert Picture, nháy lựa chọn lên hình hình họa ham muốn chèn.
Bước 3: Chọn Insert nhằm chèn hình.

  1. Thực hành bên trên máy tính:
  1.  Bài tập luyện cơ bạn dạng (sgk trang 83):

     ( Chú ý : những em hé ứng dụng biên soạn thảo Word và hé sách giáo khoa trang 83 thực hành thực tế bám theo đòi hỏi của bài bác tập)

Xem thêm: global warming occurs when the greenhouse gases in the atmosphere trap the heat from the sun

  1.  Bài tập luyện phần mềm, không ngừng mở rộng ( sgk trang 83).