nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

Câu hỏi:

29/05/2020 173,264

Bạn đang xem: nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

A. vẫn ko đổi

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A. Vì kích cỡ chạm màn hình tự động bên trên một điểm ko dựa vào độ mạnh loại năng lượng điện nhập chạc Chịu ứng dụng của lực kể từ của kể từ ngôi trường đó

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi kích cỡ chạm màn hình kể từ và độ mạnh loại năng lượng điện qua loa chạc dẫn tăng gấp đôi thì kích cỡ lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. ko đổi

D. hạn chế 2 lần

Câu 2:

Nhận xét nào là tại đây không trúng về chạm màn hình từ?

A. Đặc trưng mang đến kể từ ngôi trường về góc nhìn ứng dụng lực từ

B. Phụ nằm trong nhập chiều lâu năm đoạn chạc dẫn đem loại điện

C. Trùng với vị trí hướng của kể từ trường

D. Có đơn vị chức năng là Tesla

Câu 3:

Phương của lực kể từ ứng dụng lên chạc dẫn đem loại điện  không đem điểm sáng nào là sau đây?

A. Vuông góc với chạc dẫn đem loại điện

B. Vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ

C. Vuông góc với mặt mũi bằng chứa chấp véc tờ chạm màn hình kể từ và loại điện

Xem thêm: máy điện xoay chiều ba pha là

D. Song tuy nhiên với những lối mức độ từ

Câu 4:

Một đoạn chạc dẫn lâu năm 1,5 m đem loại năng lượng điện 10 A, bịa vuông góc nhập một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu kích cỡ chạm màn hình từ là 1,2 T. Nó Chịu một lực kể từ ứng dụng là

A. 18 N

B. 1,8 N

C. 1800 N

D. 0 N

Câu 5:

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp lâu năm 1m đem loại năng lượng điện 10 A, dặt nhập một kể từ ngôi trường đều 0,1 T thì Chịu một lực 0,5 N. Góc nghiêng đằm thắm chạm màn hình kể từ và chiều loại năng lượng điện nhập chạc dẫn là

A. 0,5°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 6:

Một đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện 1,5 A Chịu một lực kể từ 5 N. Sau cơ độ mạnh loại năng lượng điện thay cho thay đổi thì lực kể từ ứng dụng lên đoạn chạc là đôi mươi N. Cường chừng loại năng lượng điện đã

A. gia tăng 4,5 A

B. gia tăng 6 A

C. giảm sút 4,5 A

D. giảm sút 6 A

Xem thêm: de thi giữa kì 2 toán 9 có đáp an

TÀI LIỆU VIP VIETJACK