nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ

Câu hỏi:

29/05/2020 175,534

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ

A. Đặc trưng mang đến kể từ ngôi trường về mặt mũi tính năng lực từ

B. Phụ nằm trong nhập chiều lâu năm đoạn chạc dẫn đem loại điện

Đáp án chủ yếu xác

C. Trùng với vị trí hướng của kể từ trường

Đáp án B. Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ chỉ đặc thù riêng rẽ mang đến kể từ ngôi trường nên không  tùy thuộc vào nhân tố chiều lâu năm dây

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi khuôn khổ chạm màn hình kể từ và độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện chạc dẫn tăng gấp đôi thì khuôn khổ lực kể từ tính năng lên chạc dẫn

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. ko đổi

D. tách 2 lần

Câu 2:

Nếu lực kể từ tính năng lên đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện tăng gấp đôi thì khuôn khổ chạm màn hình kể từ bên trên địa điểm đặt điều đoạn chạc đó

A. vẫn ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 2 lần

D. tách 2 lần

Câu 3:

Phương của lực kể từ tính năng lên chạc dẫn đem loại điện  không đem điểm sáng nào là sau đây?

A. Vuông góc với chạc dẫn đem loại điện

B. Vuông góc với véc tơ chạm màn hình từ

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

C. Vuông góc với mặt mũi bằng phẳng chứa chấp véc tờ chạm màn hình kể từ và loại điện

D. Song tuy nhiên với những lối mức độ từ

Câu 4:

Một đoạn chạc dẫn lâu năm 1,5 m đem loại năng lượng điện 10 A, đặt điều vuông góc nhập một kể từ ngôi trường đều phải có khuôn khổ chạm màn hình từ là một,2 T. Nó Chịu đựng một lực kể từ tính năng là

A. 18 N

B. 1,8 N

C. 1800 N

D. 0 N

Câu 5:

Một đoạn chạc dẫn trực tiếp lâu năm 1m đem loại năng lượng điện 10 A, dặt nhập một kể từ ngôi trường đều 0,1 T thì Chịu đựng một lực 0,5 N. Góc chéo thân thiết chạm màn hình kể từ và chiều loại năng lượng điện nhập chạc dẫn là

A. 0,5°

B. 30°

C. 45°

D. 60°

Câu 6:

Một đoạn chạc dẫn đem loại năng lượng điện 1,5 A Chịu đựng một lực kể từ 5 N. Sau cơ độ mạnh loại năng lượng điện thay cho thay đổi thì lực kể từ tính năng lên đoạn chạc là trăng tròn N. Cường chừng loại năng lượng điện đã

A. gia tăng 4,5 A

B. gia tăng 6 A

C. giảm sút 4,5 A

D. giảm sút 6 A