nói về chu kì tế bào phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

01/08/2019 151,218

Bạn đang xem: nói về chu kì tế bào phát biểu nào sau đây không đúng

A. Chu kỳ tế bào là khoảng tầm thời hạn thân thích nhì lượt phân bào

B. Chu kỳ tế bào bao gồm kỳ trung gian lận và quy trình nguyên vẹn phân

C. Kì trung gian lận lúc lắc phần rộng lớn chu kì tế bào

D. Chu kì tế bào của từng tế bào nhập một khung hình đều vì thế nhau

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Thời gian lận và vận tốc phân loại tế bào ở những phần tử không giống nhau nhập khung hình loại vật đặc biệt không giống nhau và được tinh chỉnh và điều khiển nhằm mục tiêu đáp ứng sự cải cách và phát triển thông thường của khung hình.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có những tuyên bố sau về kì trung gian:

(1) Có 3 pha: G1, S và G2

(2) Tại trộn G1, thực vật tổ hợp những hóa học cần thiết cho việc sinh trưởng

(3) Tại trộn G2, ADN nhân song, NST đơn nhân song trở nên NST kép

(4) Tại trộn S, tế bào tổ hợp những gì còn sót lại nên thả phân bào

Những tuyên bố đích trong số tuyên bố bên trên là

A. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (2), (3)

D. (1), (2), (3), (4)

Câu 2:

Trong nguyên vẹn phân, hiện tượng lạ những NST kép teo xoắn lại sở hữu chân thành và ý nghĩa gì?

A. Thuận lợi cho việc phân li

B. Thuận lợi cho việc nhân song NST

C. Thuận lợi cho việc tiếp ăn ý NST

D. Trao thay đổi chéo cánh NST dễ dàng xẩy ra hơn

Câu 3:

Bào quan liêu nào là tại đây nhập cuộc nhập việc tạo hình thoi phân bào?

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 136

A. Trung thể

B. Không bào

C. Ti thể

D. Sở máy Gôngi

Câu 4:

Trong những kì nào là của nguyên vẹn phân, NST ở hiện trạng kép?

A. Kì trung gian lận, kì đầu và kì cuối

B. Kì đầu, kì thân thích, kì cuối

C. Kì trung gian lận, kì đầu và kì giữa

D. Kì đầu, kì thân thích, kì sau và kì cuối

Câu 5:

Nói về sự việc phân loại tế bào hóa học, điều nào là tại đây ko đúng?

A. Tế bào động vật hoang dã phân loại tế bào hóa học bằng phương pháp thắt màng tế bào ở địa điểm mặt mũi bằng phẳng xích đạo

B. Tế bào thực vật phân loại tế bào kể từ trung tâm mặt mũi bằng phẳng xích đạo và tiến bộ rời khỏi nhì bên

C. Sự phân loại tế bào hóa học ra mắt đặc biệt thời gian nhanh tức thì sau thời điểm phân loại nhân trả thành

D. Tế bào hóa học được phân loại đồng đều mang đến nhì tế bào con

Câu 6:

Bệnh ung thư là một trong những ví dụ về

A. Sự tinh chỉnh và điều khiển nghiêm ngặt chu kì tế bào của cơ thể

B. Hiện tượng tế bào bay ngoài những chế độ điều tiết phân bào của cơ thể

C. Chu kì tế bào ra mắt ổn định định

D. Sự phân loại tế bào được tinh chỉnh và điều khiển vì thế một hế thống điều tiết đặc biệt tinh ma vi