ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch br2

Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch br2

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài bác tập dượt tương quan cho tới những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này với links π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những ăn ý hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những ăn ý hóa học tương tự động với group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn ăn ý khí này tại đây ko làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn ăn ý khí làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

Xem thêm: Top những mẫu giày Jordan 4 hot hit được giới trẻ ưa chuộng

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này với links π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận tấp tểnh này tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom khi với xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi với xúc tác bột sắt).

C trúng Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D trúng Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi color hỗn hợp nước brom bởi một links xoàng xĩnh bền nhập links song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn trình làng cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2, nội dung bài viết tiếp tục gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2. Mong rằng qua loa trên đây độc giả đạt thêm tư liệu ôn tập dượt môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một vài nội dung tư liệu liên quan:

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

  • Nhỏ nước brom nhập hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X nhập nước brom thấy nước brom rơi rụng color khí X là
  • Toluen với làm mất đi color hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom nhập hỗn hợp phenol rung lắc nhẹ nhõm thấy xuất hiện