ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài bác luyện tương quan cho tới những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học nào là với links π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với tài năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những thích hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những thích hợp hóa học tương tự động với group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn thích hợp khí nào là tại đây ko làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn thích hợp khí làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

A. metylpropan

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học nào là với links π xoàng xĩnh bền nhập phân tử với tài năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận tấp tểnh nào là tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom Lúc với xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét mướt.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét mướt.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan Lúc với xúc tác bột sắt).

C chính Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét mướt.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D chính Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím Lúc đun rét mướt.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom ở nhiệt độ phỏng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi color hỗn hợp nước brom tự một links xoàng xĩnh bền nhập links song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi hóa 8

---------------------------------------

Trên phía trên VnDoc.com một vừa hai phải trình làng cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2, nội dung bài viết vẫn gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2. Mong rằng qua chuyện phía trên độc giả được thêm tư liệu ôn luyện môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm tăng Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những nội dung tư liệu liên quan:

  • Nhỏ nước brom nhập hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X nhập nước brom thấy nước brom thất lạc color khí X là
  • Toluen với làm mất đi color hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom nhập hỗn hợp phenol rung lắc nhẹ nhõm thấy xuất hiện