phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng đặc thù của ankan

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan là

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới phản xạ đặc thù của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

>> Mời chúng ta xem thêm một vài tư liệu liên quan:

  • Ankan đem những loại đồng phân nào
  • Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào
  • Có từng nào đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. phản xạ thế.

B. phản xạ nằm trong.

C. phản xạ lão hóa.

D. phản xạ tách

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế

Đáp án A 

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế vì thế phân tử ankan chỉ chứa chấp link đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi phát sáng hoặc nhen nhóm rét láo lếu phù hợp metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế theo lần lượt những nguyên vẹn tử hiđro bởi clo:

CH4 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl  + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl 

CH2Cl2 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CCl4 + HCl 

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động và tạo ra trở thành láo lếu phù hợp hóa học với tỉ trọng % không giống nhau.

Ankan ứng dụng với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan ứng dụng với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về lý lẽ những nguyên vẹn tử H nhập phân tử ankan rất có thể bị thay cho thế theo lần lượt từ một cho tới không còn.

Khả năng phản xạ thuyên giảm trật tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì tao ko gặp gỡ phản xạ của flo vì thế nó phản xạ quá nặng và thông thường làm cho phản xạ hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản xạ quá yếu hèn nên hầu hết cũng ko gặp gỡ. Với clo phản xạ cần thiết ĐK độ sáng còn brom thì rất cần phải đun rét.

 Với những nguyên vẹn tử H link với những nguyên vẹn tử C không giống nhau thì kĩ năng nhập cuộc phản xạ không giống nhau: H link với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 và thành phầm đó là thành phầm ưu tiên thế X nhập H của C bậc cao (C đem không nhiều H hơn). Lượng thành phầm sinh rời khỏi tỷ trọng với tích số n

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ankan đem những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm group chức.

B. Đồng phân group chức

C. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan đem kể từ 4C trở chuồn ứng với từng công thức phân tử đem những công thức cấu trúc mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa láo lếu phù hợp 2 ankan người tao chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan ê là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A chính vì thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

B sai vì thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

Câu 3. Ankan hắn phản xạ với Clo đưa đến 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 bởi 39,25 thương hiệu của hắn là

A. butan

B. propan

C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo đưa đến dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{as, to}{\rightarrow}CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tao đem : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 nhận được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 4. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Câu 5. Khi tổ chức phản xạ thế thân thiết ankan X với khá brom đem phát sáng người tao nhận được láo lếu phù hợp Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với không gian bởi 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

+) Từ phương trình hóa học=> láo lếu phù hợp Y bao gồm nhị hóa học là : CnH2n+2-xBrx và HBr

+) Từ tỉ khối khá của Y => lập PT ẩn x và n, tiếp sau đó biện luận mò mẫm x và n

+) Phản ứng chỉ đưa đến 2 thành phầm nên suy rời khỏi có duy nhất một thành phầm thế có một không hai => công thức cấu trúc của X

Câu 6. Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Các ankan là những hóa học tan đảm bảo chất lượng nhập nước

B. Các ankan đều sở hữu lượng riêng rẽ to hơn 1g/ml.

C. Ankan đem đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan đồng phân cấu trúc của nhau đem nằm trong công thức phân tử C4H10 .

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế ankan hầu hết ko tan nhập nước.

B sai vì thế ankan nhẹ nhõm rộng lớn nước nên lượng riêng rẽ nhỏ rộng lớn 1g/ml.

D sai vì thế C4H10 chỉ mất 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.

-------------------------

Trên trên đây VnDoc đang được ra mắt cho tới chúng ta Phản ứng đặc thù của ankan là. Để rất có thể nâng lên sản phẩm nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập luyện Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng rẽ giành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương