phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

Câu hỏi:

21/08/2019 101,011

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là

B. Phản ứng thế.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Isopren nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp Br2 theo gót tỉ trọng mol 1:1 tạo nên tối nhiều từng nào sản phẩm?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 2:

Tên thay cho thế của ankan: CH3–CH2–CH(CH2–CH3)–CH(CH3)–CH3

A. 2–Metyl–3–etylpentan

B. 3–Etyl–2–metylpentan

C. 4–Metyl–3–etylpentan

D. 3–Isopropylpentan

Câu 3:

Cho các chất: CH3-C(CH3)=CH-CH(1), CH3-CH=CH-COOH (2), CH3-CH=CH-C2H5 (3), CH2=CH-CH=CH-CH3 (4), CHºC-CH3 (5), CH3-CºC-CH3 (6). Các hóa học đem đồng phân hình học tập (cis-trans) là

A. 1,2, 3, 4

B. 3, 6

C. 2, 3, 4

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

D. 1, 3, 4

Câu 4:

Số link pi (π) trong phân tử vinylaxetilen là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5:

Chất nào là tại đây không tồn tại phản xạ cộng H2(Ni,to)?

A.Etan

B.Etilen

C.Axetilen

D.Propilen

Câu 6:

Axetilen (C2H2) nằm trong sản phẩm đồng đẳng nào là sau đây?

A. Anken.

B. Aren.

C. Ankin.

D. Ankan

TÀI LIỆU VIP VIETJACK