phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

Câu hỏi:

12/08/2019 173,190

Bạn đang xem: phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm

A. Al ứng dụng với H2SO4 đặc, rét.

Đáp án chủ yếu xác

B. Al ứng dụng với CuO nung rét.

C. Al ứng dụng với Fe2O3 nung rét.

D. Al ứng dụng với Fe3O4 nung rét.

Giải thích:

Ghi nhớ: Phản ứng sức nóng nhôm là phản xạ sử dụng nhôm nhằm khử những oxit sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn, phản xạ sức nóng nhôm nằm trong loại phản xạ lão hóa khử nhập cơ nhôm là hóa học khử.

=> A ko cần là phản xạ sức nóng nhôm.

Đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để bảo vệ những sắt kẽm kim loại kiềm cần:

A. Ngâm bọn chúng nhập dầu hỏa.

B. Ngâm bọn chúng nhập rượu vẹn toàn hóa học.

C. Ngâm chúng nó vào nước

D. Giữ bọn chúng nhập lọ đem đậy vung kín.

Câu 2:

Dung dịch NaOH phản xạ được với hỗn hợp của hóa học này sau đây?

A. KNO3                     

B. K2SO4.                     

C. NaHCO3.                 

D. BaCl2.

Câu 3:

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại Na không phản xạ được với

Xem thêm: đông nam bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ

A. dung dịch HCl.        

B. dung dịch NaCl.      

C. N2.                            

D. H2O.

Câu 4:

Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm thổ?

A. Na 

B. Al   

C. Fe   

D. Ba

Câu 5:

Thành phần chủ yếu của quặng photphorit là:

A. CaHPO4     

B. Ca3(PO4)2   

C. Ca (H2PO4)2           

D. NH4H2PO4

Câu 6:

Cho sắt kẽm kim loại sau: Li, Na, Al, Ca. Số sắt kẽm kim loại kiềm thổ nhập sản phẩm là:

A. 1.    

B. 2.    

C. 3.    

D. 4.

Xem thêm: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương