phản ứng nhiệt phân không đúng là

Câu hỏi:

16/09/2019 91,925

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

Bạn đang xem: phản ứng nhiệt phân không đúng là

Đáp án chủ yếu xác

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án B

Phản ứng B ko đúng

NH4NO3  to N2O + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra phỏng xốp mang lại một vài loại bánh, hoàn toàn có thể người sử dụng muối hạt nào là tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 nhận được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- đem tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tớ đều nhận được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề đích thị là 

A. (1) và (3).

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 4:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 nhận được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 nhận được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Câu 6:

Khi sức nóng phân, mặt hàng muối hạt rắn nào là tiếp sau đây đều sinh đi ra sắt kẽm kim loại ?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

Xem thêm: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

TÀI LIỆU VIP VIETJACK