phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 213,408

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

B. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên ổn thì nhị lực này là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, đem nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng nhập và một vật thì nhị lực này là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào trong 1 vật tuy nhiên ko vừa lòng một trong những 3 ĐK sau thì ko thể trình bày bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn vì thế nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực đem phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng nhập buồm một lực có

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ phù hợp điền nhập vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ tiếp tục ứng dụng nhập trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực mút hút của Trái Đất ứng dụng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên ổn bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhị em bé nhỏ kéo nhị đầu sợi thừng Lúc sợi thừng đứng yên ổn.

C. Lực tuy nhiên xoắn ốc ứng dụng nhập vật và lực tuy nhiên vật ứng dụng nhập xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực mút hút của Trái Đất ứng dụng nhập bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhị chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập thừng cân đối với lực của thừng ứng dụng nhập tay chúng ta 1.

B. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng nhập sợi thừng cân đối với lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập sợi thừng.

C. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng nhập sợi thừng cân đối với lực thừng ứng dụng nhập tay chúng ta 1.

D. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng nhập thừng cân đối với lực của thừng ứng dụng nhập tay chúng ta 2.

Xem thêm: hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10

TÀI LIỆU VIP VIETJACK