phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 79,253

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt nhập nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế rung rinh tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền kinh tế tài chính của khu vực vực

B. thúc đẩy đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây chính về vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính của VN hiện nay nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế

B. hầu hết mô hình công ty mới mẻ thành lập và phân phát triển

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt vì thế Nhà nước quản ngại lí

D. Tỉ trọng tâm công nghiệp và kiến tạo tăng

Câu 3:

Cơ cấu cương vực kinh tế tài chính đang được vận động và di chuyển theo đuổi hướng:

A. tạo hình những ngành kinh tế tài chính trọng điểm

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng kinh tế tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

A. Tốc chừng vận động và di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng khá đầy đủ sự cách tân và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện nay của việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính VN là

A. những vùng tạo ra thường xuyên canh được cởi rộng

B. cách tân và phát triển nhiều khu vực công nghiệp tập dượt trung

C. những vùng kinh tế tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây chính với vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính ở VN hiện nay nay?

A. Đang vận động và di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc chừng vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức ngành nhập GDP ra mắt rất rất nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua loa những năm

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cách tân và phát triển nước nhà hiện nay nay

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

TÀI LIỆU VIP VIETJACK