phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường

Câu hỏi:

28/05/2020 65,996

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây sai khi nói về điện từ trường

A.Điện ngôi trường xoáy là năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên những lối mức độ là những lối cong ko khép kín

Đáp án chủ yếu xác

B. Khi một kể từ ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một năng lượng điện ngôi trường xoáy

C. Khi một năng lượng điện ngôi trường biến hóa thiên theo đuổi thời hạn, nó sinh rời khỏi một kể từ ngôi trường xoáy

D. Từ ngôi trường xoáy  là kể từ ngôi trường tuy nhiên những lối chạm màn hình kể từ xung quanh những lối mức độ năng lượng điện trường

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong việc truyền thanh vô tuyến bên trên những khoảng cách mặt hàng ngàn km, người tao thông thường sử dụng những sóng vô tuyến sở hữu bước sóng nhập cỡ

A. Vài mét

B. Vài chục mét

C. Vài trăm mét

D. Vài ngàn mét

Câu 2:

Chọn câu trị biểu đúng

A. Trong sóng năng lượng điện kể từ, xê dịch của năng lượng điện ngôi trường sớm pha  π2 so với xê dịch cùa kể từ trường

B. Trong sóng năng lượng điện kể từ, xê dịch của năng lượng điện ngôi trường trễ pha  π2 so với xê dịch cùa năng lượng điện trường

C. Trong sóng năng lượng điện kể từ, xê dịch của năng lượng điện ngôi trường trễ pha  π so với xê dịch cùa điện  trường

D. Tại từng điểm bên trên phương truyền của sóng năng lượng điện kể từ thì xê dịch của độ mạnh năng lượng điện trường  E đồng trộn với xê dịch của cảm ứng  từ B

Câu 3:

Chỉ rời khỏi ý sai. Sóng năng lượng điện kể từ truyền kể từ Hà Nội Thủ Đô cho tới TP hồ nước chí Minh hoàn toàn có thể là:

A. Sóng truyền trực tiếp kể từ HN cho tới TP HCM

Xem thêm: kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

B. Sóng hành động tự nhiên một phiên bên trên tầng năng lượng điện li

C. Sóng hành động tự nhiên nhì phiên bên trên tầng năng lượng điện li

D. Sóng hành động tự nhiên rất nhiều lần bên trên tầng năng lượng điện li

Câu 4:

chọn câu sai  Lúc một  kể từ ngôi trường biến hóa thiêntheo thời hạn thì nó sinh ra:

A. Một năng lượng điện ngôi trường xoáy

B. Một năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên chỉ mất tồn bên trên nhập chão dẫn

C. Một năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên những lối mức độ là những lối kín xung quanh những lối chạm màn hình từ

D. Một năng lượng điện ngôi trường xê dịch nằm trong tần số

Câu 5:

Khuếch đại âm tần ở trong

A. Máy thu

B. Máy phát

C. Máy thu và máy phát

D. Cả A, B, C sai

Câu 6:

Chọn câu sai. Tác dụng của tầng năng lượng điện li so với sóng vô tuyến:

A. Sóng lâu năm và sóng cực kỳ lâu năm sở hữu bước sóng 100 – 1 km bị tầng năng lượng điện li hít vào mạnh

B. Sóng trung sở hữu bước sóng 1000 – 100m buổi ngày sóng trung bị tầng năng lượng điện li hít vào mạnh, đêm hôm nó bị tầng năng lượng điện li hành động tự nhiên mạnh

C. Sóng cụt sở hữu bước sóng 100 – 10m bị tầng năng lượng điện li hành động tự nhiên mạnh

D. Sóng cực kỳ cụt sở hữu bước sóng 10 – 0,01m không biến thành tầng năng lượng điện li hành động tự nhiên hoặc hít vào, tuy nhiên mang lại truyền qua