phương của lực lo ren xơ

Câu hỏi:

30/05/2020 91,413

Bạn đang xem: phương của lực lo ren xơ

A. trùng với phương của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

B. vuông góc với tất cả lối mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án chủ yếu xác

C. vuông góc với lối mức độ kể từ, tuy nhiên trùng với phương của véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

D. trùng với phương véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với lối mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một electron cất cánh vô không khí đem kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 0,2 T với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vo = 2.105 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ. Lực Lorenxo thuộc tính vô electron là

A. 6,4.10-15 N.

B. 3,2.10-15 N.

C. 4,8.10-15 N.

D. 5,4.10-15 N.

Câu 2:

Một phân tử proton vận động với véc tơ vận tốc tức thời 2.106 m/s vô vùng không khí đem kể từ ngôi trường đều B = 0,02 T theo phía phù hợp với véc - tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30°. hiểu năng lượng điện của phân tử proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo thuộc tính lên proton là

A. 2,4.10-15 N.

B. 3.10-15 N.

C. 3,2.10-5 N.

D. 2,6.10-15 N.

Câu 3:

Một electron cất cánh vô không khí đem kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 10-4 T với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vo = 3,2.106 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ, lượng của electron là 9,1.10-31 kg. Bán kính tiến trình của electron là

A. 16 centimet.

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

B. 18,2 centimet.

C. 15 centimet.

D. 17,5 centimet.

Câu 4:

Một electron cất cánh vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều sở hữu kích cỡ 5.10-2 T thì Chịu một lực Lorenxo có tính lớn 1,6.10-14 N. Vận tốc của eletron Lúc cất cánh vô là

A. 106 m/s.

B. 2.106 m/s.

C. 2,5.106 m/s.

D. 3.106 m/s.

Câu 5:

Một chùm hạt α đem véc tơ vận tốc tức thời ban sơ ko đáng chú ý được bức tốc vị hiệu năng lượng điện thế U = 106 V. Sau Lúc bức tốc, chùm phân tử cất cánh vô kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B = 1,8 T. Phương cất cánh của chùm phân tử vuông góc với lối chạm màn hình kể từ. Cho biết m = 6,67.10-27 kilogam, q = 3,2.10-19 C. Vận tốc của hạt α Lúc nó chính thức cất cánh vô kể từ ngôi trường là

A. 0,98.107 m/s.

B. 0,89.107 m/s.

C. 0,78.107 m/s.

D. 0,87.107 m/s.

Câu 6:

Một proton vận động theo gót một tiến trình tròn trĩnh nửa đường kính 5 centimet vô kể từ ngôi trường đều B = 10-2 T. hiểu lượng của proton vị 1,72.10-27 kilogam. Chu kì vận động của proton là

A. 5,65.10-6 s.

B. 5,66.10-6 s.

C. 6,65.10-6 s.

D. 6,75.10-6 s.