phương của lực lo ren xơ không có đặc điểm

Câu hỏi:

14/12/2019 96,186

Bạn đang xem: phương của lực lo ren xơ không có đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mày bằng phẳng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mày bằng phẳng trực tiếp đứng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án: D

Phương của lực Lo – ren –xơ vuông góc với vecto véc tơ vận tốc tức thời và vecto chạm màn hình kể từ ko cần khi nào thì cũng vuông góc với mặt mày bằng phẳng trực tiếp đứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng thừng dẫn tròn trĩnh đem loại năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện thừng dẫn

B. nửa đường kính vòng thừng.

C độ mạnh loại năng lượng điện chạy nhập thừng.

D. môi trường xung quanh xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh loại năng lượng điện hạn chế gấp đôi và 2 lần bán kính ống thừng tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng thừng và chiều lâu năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vị loại năng lượng điện nhập ống dây

A. hạn chế gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 lượt.

Câu 3:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

Xem thêm: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. kích cỡ chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Câu 4:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vị loại năng lượng điện chạy nhập ống thừng tròn trĩnh phụ thuộc

A. chiều lâu năm ống thừng.

B. số vòng thừng của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng thừng bên trên một mét chiều lâu năm ống.

Câu 5:

Nếu độ mạnh loại năng lượng điện nhập thừng tròn trĩnh tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng thừng tròn trĩnh tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 lượt.

D. hạn chế gấp đôi.

Câu 6:

Khi kích cỡ của chạm màn hình kể từ và kích cỡ của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì kích cỡ lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lượt.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. hạn chế gấp đôi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK