tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế nhật bản

Đề bài

Bạn đang xem: tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế nhật bản

Tại sao nông nghiệp chỉ lưu giữ tầm quan trọng loại yếu đuối nhập nền tài chính Nhật Bản?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Xem thêm: of course you can come to the party

Lời giải chi tiết

Nông nghiệp Nhật Bản cướp 1% GDP và lưu giữ tầm quan trọng loại yếu đuối nhập nền tài chính Nhật Bản, vì:

- Nhật Bản là 1 trong những nhập những  cường quốc tài chính, công nghiệp sản phẩm trái đất, chính vì thế ngành công nghiệp luôn luôn cướp một địa điểm rộng lớn nhập tổ chức cơ cấu tài chính.

- Nông nghiệp tuy rằng chỉ chiếm khoảng 1% GDP tuy nhiên được góp vốn đầu tư cách tân và phát triển với technology tiến bộ, đem đến năng suất rất chất lượng, đem tầm quan trọng cần thiết nhập xử lý yếu tố thực phẩm của Nhật Bản.

Loigiaihay.com

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học