thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

23/03/2022 trăng tròn,093

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

B. Tạo link trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và chỉ định và hướng dẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường

+ Chỉ lăm le loại tài liệu cho từng trường

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những thao tác sau :

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tớ tiến hành thứu tự công việc sau:

Câu 2:

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? 

Câu 3:

Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

Câu 4:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

Câu 5:

Việc thứ nhất muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là:

Câu 6:

Chỉnh sửa tài liệu là: 

Xem thêm: soạn bài thực hành tiếng việt lớp 7

Câu 7:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

Câu 8:

Câu nào là tại đây sai? 

Câu 9:

Chức năng chủ yếu của biểu hình mẫu (Form) là: