thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

14/01/2022 65,720

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Thêm phiên bản ghi mới 

Đáp án chủ yếu xác

Khai thác CSDL mối liên hệ rất có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người sử dụng đem kỹ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kỹ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan lại hệ 

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo link trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và chỉ định và hướng dẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một số trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê tập luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu mẫu (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tớ triển khai thứu tự công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể đưa đến cơ chế coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một số trong những ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ cai quản trị CSDL mối liên hệ được chấp nhận đưa đến những biểu kiểu mẫu nhằm coi những phiên bản ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng