thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

14/01/2022 65,712

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không phải là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

B. Thêm bạn dạng ghi mới 

Đáp án chủ yếu xác

Khai thác CSDL mối liên hệ hoàn toàn có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng với kỹ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có kỹ năng tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

D. Là đòi hỏi máy tiến hành mệnh lệnh gì đó

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo link Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những bạn dạng ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê luyện con cái những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

D. Định vị những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu (Form) là: 

A. Tạo report đo đếm số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện tại những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tao tiến hành theo lần lượt quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể tạo nên chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những bạn dạng ghi hoặc một trong những ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối liên hệ được cho phép tạo nên những biểu kiểu nhằm coi những bạn dạng ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng