thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

C. Thêm bạn dạng ghi

D. Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự phòng

Đáp án đích thị D.

Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ, vày thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu lúc đầu, Sửa những tài liệu ko tương thích, Thêm bạn dạng ghi, Xóa bạn dạng ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách thứ nhất trong các công việc tạo ra lập một CSDL mối liên hệ là dẫn đến một hoặc nhiều bảng. Để triển khai điều này, cần được khai báo cấu tạo bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ tấp tểnh loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ dài rộng của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng nhập Access ​

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

– Chọn khoá chủ yếu cho tới bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tao xác lập khoá tương thích trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.

– Tạo link trong số những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong những bảng. Liên kết gom hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau Khi tạo ra cấu tạo tao hoàn toàn có thể nhập tài liệu cho tới bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được triển khai kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một số trong những buộc ràng chu toàn đã và đang được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được cho phép dẫn đến biểu khuôn nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn tài năng lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập nhập hoàn toàn có thể được sửa đổi, tăng, xoá:

+ Thêm bạn dạng ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu nhập bảng

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá bạn dạng ghi là sự xoá một hoặc một số trong những cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở thành bạn dạng sao dự trữ ko nên là thao tác update tài liệu.

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu