thời gian của một chu kì tế bào được xác định bằng

Bạn đang xem: thời gian của một chu kì tế bào được xác định bằng

Thời gian dối của một chu kỳ luân hồi tế bào được xác lập vày :

A. Thời gian dối thân thích nhì lượt nguyên vẹn phân tiếp tục.

B. Thời gian dối kì trung gian dối.

C. Thời gian dối của quy trình nguyên vẹn phân.

D. Thời gian dối của những quy trình đầu tiên vô một lượt nguyên vẹn phân.

Đáp án A

Thời gian dối của một chu kì tế bào được xác lập vày thời hạn thân thích nhì lượt nguyên vẹn phân tiếp tục.

→ Đáp án A

Trần Lệ Mỹ giải thế này thì thôi, viết lách mất mặt công vượt lên =.= . 1/11/2015

Xem thêm: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

. 02/11/2015

transon sai câu bên trên là đích câu bên dưới . 14/8/2015

. 15/08/2015

Phạm Gia Huy hắn chang câu bên trên ^^ . 11/8/2015

. 12/08/2015

nguyễn thị hồng nhung đích câu bên trên là tiếp tục đích câu bên dưới . 29/7/2015

. 30/07/2015

Nguyễn Đức Thành aaaaaaaaaaaa . 31/5/2015

. 01/06/2015

tuhoc sao ngu . 26/10/2014

. 27/10/2014

Tam nhân Dreamsstar thời gian dối 1 chu kì tb = thơi gian dối giữa 2 lần NG liên tiếp . 25/6/2014

. 26/06/2014