tiếng anh 10 kết nối tri thức

Toptailieu biên soạn và ra mắt giải Tiếng Anh 10 Writing trang 116 sách Kết nối học thức hùn học viên đơn giản dễ dàng coi và đối chiếu điều giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 10. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: tiếng anh 10 kết nối tri thức

Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 10 Writing trang 116

Bài 1 trang 116 Tiếng Anh 10:  Look at the photos of an ecotour lớn Hoi An villages (Da Nang, Viet Nam), and complete the notes below. Then discuss your ideas in pairs. (Hãy coi những tấm hình về chuyến phượt sinh thái xanh cho tới những nông thôn Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam) và triển khai xong những chú giải bên dưới. Sau cơ, thảo luận những ý tưởng phát minh của chúng ta theo đuổi cặp.)

Unit 10 lớp 10 Writing trang 116 | Giải Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Lời giải:

What vì thế you think is special about Hoi An villages?

- coconut palms near Thu Bon River

- traditional crafts such as colourful paper lanterns

What vì thế you think tourists can vì thế there?

- vì thế the gardening at a local farm

- ride bicycles through the villages

- travel on basket boats

- visit craft villages

What can tourists vì thế lớn make their trip more eco-friendly?

- use eco-friendly transport such as bicycles

- buy traditional crafts lớn help local people

Hướng dẫn dịch:

Bạn thấy nông thôn Hội An với gì quánh biệt?

- rặng dừa sát sông Thu Bồn

- mặt hàng tay chân truyền thống lâu đời như đèn lồng giấy tờ tràn màu sắc sắc

Bạn suy nghĩ khách hàng phượt hoàn toàn có thể làm cái gi ở đó?

- thực hiện vườn bên trên một nông trại địa phương

- chuồn xe đạp điện qua quýt những ngôi làng

- phượt bên trên thuyền thúng

- thăm hỏi thôn nghề

Khách phượt hoàn toàn có thể làm cái gi nhằm chuyến hành trình của mình thân ái thiện rộng lớn với môi trường?

- dùng phương tiện đi lại giao thông vận tải thân ái thiện với môi trường xung quanh như xe pháo đạp

- mua sắm tay chân truyền thống lâu đời sẽ giúp nâng người dân địa phương

Bài 2 trang 116 Tiếng Anh 10: Rewrite these sentences about Hoi An villages. Use the expressions below lớn help you. (Viết lại những câu này về những nông thôn Hội An. Sử dụng những biểu đạt sau đây sẽ giúp các bạn.)

Lời giải:

Xem thêm: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

1. Hoi An villages are well-known for their beautiful vegetable and herb gardens.

2. Tourists can spend the morning working on a local farm.

3. Tourists are recommended lớn buy handmade products lớn help local businesses.

Hướng dẫn dịch:

1. Những ngôi thôn ở Hội An phổ biến với những vườn rau xanh và thảo mộc tuyệt rất đẹp.

2. Khách phượt hoàn toàn có thể thao tác bên trên một nông trại địa hạt vô buổi sáng sớm.

3. Khách phượt nên chọn mua những thành phầm tay chân sẽ giúp những công ty địa hạt.

Bài 3 trang 116 Tiếng Anh 10: Write a trang web advertisement (120 - 150 words) for an ecotour lớn Hoi An villages. Use what you have learnt in 1 and 2 and the suggested outline below lớn help you (Viết một trang web lăng xê (120 - 150 từ) cho 1 chuyến phượt sinh thái xanh cho tới những nông thôn Hội An. Sử dụng những gì các bạn tiếp tục học tập trong một và 2 và dàn ý khêu gợi ý bên dưới sẽ giúp bạn)

Unit 10 lớp 10 Writing trang 116 | Giải Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Lời giải:

Welcome lớn Hoi An villages in Da Nang, Viet Nam!

Hoi An villages are famous for their beautiful vegetable and herb gardens. They are also well-known for the coconut palms near Thu Bon River and traditional crafts such as colourful paper lanterns.

Here in Hoi An villages, you can spend the morning gardening on the local farms. Other leisure activities include riding bicycles through the villages, travelling on basket boats and visiting craft villages.

We offer an ecotour lớn Hoi An villages, and tourists are encouraged lớn use eco-friendly transport such as bicycles lớn avoid polluting the environment. You can also buy local products and beautiful crafts lớn help local businesses!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng các bạn cho tới với những ngôi thôn Hội An ở TP. Đà Nẵng, Việt Nam!

Làng Hội An phổ biến với những vườn rau xanh và thảo mộc tuyệt rất đẹp. Họ cũng phổ biến với những rặng dừa ven sông Thu Bồn và những nghề nghiệp tay chân truyền thống lâu đời như đèn lồng giấy tờ nhiều sắc tố.

Tại những nông thôn Hội An, chúng ta có thể dành riêng buổi sáng sớm thực hiện vườn bên trên những nông trại địa hạt. Các hoạt động và sinh hoạt vui chơi không giống bao hàm chuồn xe đạp điện qua quýt những thôn, chuồn thuyền thúng và thăm hỏi những thôn nghề nghiệp.

Chúng tôi hỗ trợ một chuyến phượt sinh thái xanh cho tới những nông thôn Hội An, và khách hàng phượt được khuyến nghị dùng phương tiện đi lại giao thông vận tải thân ái thiện với môi trường xung quanh như xe đạp điện nhằm rời tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh. quý khách cũng hoàn toàn có thể mua sắm những thành phầm địa hạt và mặt hàng tay chân thích mắt sẽ giúp nâng những công ty địa phương!

Hãy gọi mang đến Cửa Hàng chúng tôi theo đuổi số 0929292929 và bịa đặt tour ngay lập tức hôm nay!

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 10 sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Tiếng Anh 10 Getting Started trang 110, 111

Tiếng Anh 10 Language trang 111, 112

Tiếng Anh 10 Reading trang 113, 114

Tiếng Anh 10 Speaking trang 114, 115

Tiếng Anh 10 Listening trang 115

Tiếng Anh 10 Communication and Culture trang 117, 118

Tiếng Anh 10 Looking Back trang 118

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu