tiếng anh 11 unit 2 writing trang 25Lời giải bài xích luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 vô Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 2 writing trang 25

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo đuổi cặp. Hoàn trở thành những chú giải bằng phương pháp dùng những câu (A-D) vô hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair lớn them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý tự 1: Thanh thiếu thốn niên đem không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài xích luyện về mái ấm.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi Clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc nghịch ngợm trò nghịch ngợm bên trên PC.

Lý tự 2: Khoảng cơ hội thân thích thanh thiếu thốn niên và thân phụ u hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể cho rằng thân phụ u của mình ko công bình với chúng ta.

Lý tự 1: Chất lượng thời hạn bên trên màn hình hiển thị cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và Clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý tự 2: Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và tạo ra tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài xích luận chủ kiến ​​và nối từng đoạn với tế bào mô tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction lớn the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely lớn finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead lớn sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need lớn control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

3. A   

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu thốn niên thời buổi này dành riêng rất nhiều thời hạn cho những vũ trang nghệ thuật số. Tôi tin cẩn chắc chắn là những bậc thân phụ u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của mình vì như thế nhị nguyên do.

2. Lý tự trước tiên nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu thốn niên để nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị được nghĩ rằng đem tài năng hoàn thiện bài xích luyện về mái ấm. Nếu thân phụ u giới hạn thời hạn coi màn hình hiển thị, thanh thiếu thốn niên sẽ sở hữu được nhiều thời hạn rộng lớn không chỉ có mang lại việc học tập mà còn phải cho những sinh hoạt ngoài thiên nhiên.

3. Lý tự loại nhị nhằm tương hỗ quan liêu đặc điểm này vày những ví dụ và sự kiện

Ngoài rời khỏi, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu thốn niên. Nhìn vô màn hình hiển thị PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí vô thời hạn lâu năm hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác và tạo ra làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị cũng hoàn toàn có thể kéo theo những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho rằng thân phụ u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta dành riêng cho những vũ trang nghệ thuật số. Vấn đề này tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình đem thời hạn thực hiện bài xích luyện về mái ấm và những sinh hoạt ngoài thiên nhiên, bên cạnh đó tiếp tục đảm bảo sức mạnh của con trẻ.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài xích luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair lớn them, and may refuse lớn talk lớn them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents lớn strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các vũ trang nghệ thuật số đóng góp 1 phần chính yếu vô cuộc sống đời thường của thanh thiếu thốn niên thời buổi này. Tôi thực sự tin cẩn rằng những bậc thân phụ u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của tôi vì như thế những nguyên do sau.

Trước không còn, tôi cho rằng bằng phương pháp giới hạn dùng technology, thân phụ u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể học tập được thật nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch ngợm và Clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài rời khỏi, Lúc thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu thốn niên bị thân phụ u trấn áp nghiêm ngặt, khoảng cách thân thích thân phụ u và con cháu hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể cho rằng thân phụ u của mình không đẹp tính và ko công bình với chúng ta, và hoàn toàn có thể kể từ chối rỉ tai với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin cẩn rằng tránh việc nhằm thân phụ u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu thốn niên. Thanh thiếu thốn niên hoàn toàn có thể hưởng thụ kể từ những sinh hoạt bên trên màn hình hiển thị nhằm khuyến nghị tiếp thu kiến thức và thân phụ u hoàn toàn có thể trở nên tân tiến quan hệ đảm bảo chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn dành riêng cho những vũ trang năng lượng điện tử.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, trăng tròn, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem tăng lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu gom học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học