tiếng anh 8 unit 10 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 10 a closer look 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Choose words/ phrases from the box vĩ đại describe the photos about other ways of communication. 

(Chọn từ/ cụm kể từ vô khuông nhằm mô tả những hình hình họa về những cơ hội tiếp xúc không giống nhau.)  

communicating non-verbally with animals

leaving a note

using codes

sending flowers

using signs

painting a picture

using toàn thân language

 using music

Lời giải chi tiết:

1. using music:  sử dụng âm nhạc

2. using signs: sử dụng lốt hiệu

3. leaving a note: để lại điều nhắn

4. painting a picture: vẽ một bức tranh

5. communicating non-verbally with animals: giao tiếp ko điều phát biểu với động vật

6. using codes: sử dụng mã

7. sending flower: gửi hoa

8. using toàn thân language: sử dụng cơ thể

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Communication technology. Match the words with the definitions. 

(Công nghệ tiếp xúc. Nối những kể từ với những khái niệm.)

1. chat room

a. An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

2. multimedia

b. A phone that uses a telephone line for transmission.

3. landline phone

c. A device with a touchscreen with functions similar vĩ đại a computer, a digital camera, and a GPS device, in addition vĩ đại a phone.

4. smart phone

d. People join this Internet area vĩ đại communicate online. The conversations are sent immediately and are visible vĩ đại everyone there.

5. message board

e. Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, and texts.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - b

4 - c

5 - a

1 - d.

chat room - People join this Internet area vĩ đại communicate online. The conversations are sent immediately and are visible vĩ đại everyone there.

(phòng chát - Người tao nhập cuộc vô chống Internet này nhằm tiếp xúc trực tuyến. Đàm thoại được gửi tức thì ngay lập tức và hiển thị mang đến quý khách ở cơ.)

2 - e. multimedia - Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, and texts.

(đa phương tiện đi lại - Những kiểu dáng nhiều phương tiện đi lại vô tiếp xúc bên trên máy vi tính bao hàm những tiếng động, Clip, hội nghị Clip, hình đồ họa và văn phiên bản.)

3 - b. landline phone - A phone that uses a telephone line for transmission.

(điện thoại với chạc - Một Smartphone dùng một chạc Smartphone nhằm truyền đạt.)

4 - c. smart phone - A device with a touchscreen with functions similar vĩ đại a computer, a digital camera, and a GPS device, in addition vĩ đại a phone.

(điện thoại lanh lợi -  Một vũ trang với 1 screen chạm màn hình với tính năng tương tự động như 1 PC, một máy chụp ảnh chuyên môn số và một vũ trang GPS (hệ thống xác định toàn thế giới - Global Positioning System), ngoài một chiếc Smartphone.)

5 - a. message board - An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

(Bảng lời nhắn - Một group thảo luận trực tuyến tuy nhiên trong cơ bạc rất có thể nhằm lại lời nhắn hoặc đăng thắc mắc.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so sánh far. Some can be put in more than thở one category. Can you add more ideas?

(Hoàn trở thành biểu vật với những ví dụ tiếp xúc tuy nhiên em từng học tập. Vài khuôn rất có thể được bịa vô rộng lớn 1 loại. Em rất có thể tăng không?)

Lời giải chi tiết:

Forms of communication: (Những kiểu dáng kí thác tiếp)

Verbal (lời nói): meeting face-to-face (gặp mặt mày trực tiếp), Clip chatting (gọi qua chuyện video), discussion group (nhóm thảo luận)

Non-verbal (phi ngôn ngữ): telepathy (thần kí thác cơ hội cảm), painting a picture (vẽ tranh), music (âm nhạc)

Multimedia (đa phương tiện): texting (nhắn tin), emailing (thư năng lượng điện tử), social media (mạng xã hội), a Clip conference (họp qua chuyện video)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

(Tranh luận. Chọn rời khỏi một hoặc nhiều cặp rộng lớn về phong thái tiếp xúc. Cái nào là đảm bảo chất lượng hơn? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

- Email vs Snail mail

I think tin nhắn is better because it is so sánh convenient and fast. 

(Tôi suy nghĩ thư năng lượng điện tử đảm bảo chất lượng rộng lớn vì thế nó thuận tiện và thời gian nhanh.)

Xem thêm: vì sao thực dân pháp tìm cách thương lượng với triều đình huế thiết lập bản hiệp ước 1874

- Video conference vs f2f meeting 

They are so sánh convenient. People can liên hệ directly and get the direct result.

(Chúng vô cùng thuận tiện. Người tao rất có thể contact thẳng và lấy sản phẩm thẳng.)

- Mobile phone vs Landline phone

I think mobile phone is better because it is so sánh convenient and people can bring them vĩ đại everywhere.  

(Tôi suy nghĩ Smartphone địa hình đảm bảo chất lượng rộng lớn vì thế nó thuận tiện và quý khách rất có thể đem nó lên đường.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat.

(Đánh lốt nhấn mang đến những kể từ sau, tiếp sau đó nghe và tái diễn.)  

1. competitive

2. infinitive

3. repetitive

4. positive

5. ability

6. possibility

7. curiosity

8. nationality

Lời giải chi tiết:

1. com'petitive (có tính cạnh tranh)

2. in'finitive (nguyên mẫu)

3. re'petitive (lặp lên đường lặp lại)

4. 'positive (tích cực)

5. a'bility (khả năng)

6. possi'bility (khả năng)

7. curi'osity (sự tò mò)

8. natio'nality (quốc tịch)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and kiểm tra.

(Điền vào cụ thể từng kể từ vô phần 5 và thực hành thực tế gọi những câu. Sau cơ nghe và đánh giá.) 

1. What's his ? - He's Japanese                         .

2. Try not vĩ đại use this word too often otherwise your text will become                        .

3. Thể Thao can be either                         or non-competitive.

4. There's a good                        that they will win.

5. Her khiêu vũ                         is impressive!

Phương pháp giải:

nationality (n): quốc tịch

repetitive (adj): lặp lại

competitive (adj): tính cạnh tranh

possibility (n): khả năng xảy ra

ability (n): khả năng (năng lực)

Lời giải chi tiết:

1. nationality

2. repetitive

3. competitive

4. possibility

5. ability

 

1. What’s his nationality? – He’s Japanese.

(Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là kẻ Nhật.)

2. Try not vĩ đại use this word too often, otherwise, your text will become repetitive.

(Đừng nỗ lực dùng kể từ này vượt lên trên thông thường xuyên còn nếu như không thì bài xích văn của các bạn sẽ mang tính chất tái diễn đấy.)

3. Sport can be either competitive or non-competitive.

(Thể thao rất có thể mang tính chất tuyên chiến đối đầu hoặc ko mang tính chất tuyên chiến đối đầu.)

4. There’s a good possibility that they will win.

(Có một tài năng đảm bảo chất lượng rằng chúng ta tiếp tục thành công.)

5. Her khiêu vũ ability is impressive!

(Khả năng nhảy của cô ấy ấy thiệt ấn tượng!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Xem thêm: tổng hợp công thức vật lý 11