tiếng anh 8 unit 10 a closer look 2Lời giải bài xích tập dượt Unit 10 lớp 8 A Closer Look 2 trang 107, 108 nhập Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 10.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 10 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Grammar

Prepositions of place and time

1 (trang 107 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with at, in, in front of, on, opposite, or under (Hoàn trở thành những câu với at, in, in front of, on, opposite, hoặc under)

1. Lily’s house is ________ the kết thúc of this street.

2. Players always sit ________ each other in a chess game.

3. She looked _________ the table and finally found her smartwatch.

4. Don't walk _______ the street. Walk _________ the pavement.

5. Ann stood _______ bu in a line đồ sộ get on the bus.

Đáp án:

1. at

2. opposite

3. under

4. on

5. in front of

Giải thích:

In: mặt mũi trong

On: mặt mũi trên

Under: mặt mũi dưới

Opposite: đối diện

In front of: phía trước

At: ở

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà của Lily ở cuối đường phố này.

2. Các kỳ thủ luôn luôn ngồi đối lập nhau nhập một ván cờ.

3. Cô ấy coi xuống gầm của cái bàn và ở đầu cuối cũng nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay mưu trí của tớ.

4. Đừng quốc bộ bên trên trên phố. Đi cỗ bên trên vỉa hè.

5. Ann đứng trước mặt mũi tôi nhập sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt.

2 (trang 107 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct preposition in each sentence (Khoanh tròn xoe giới kể từ chính trong những câu)

1. Let's get ready by / on / for 10 a.m. We are meeting Dr Saito at 10:15.

2. The first camera phone appeared on / at / in May 1999 in nhật bản.

3. We will be away on / for / by two weeks.

4. In the UK, supermarkets always close early in / by / on Sundays.

5. I think language barriers will disappear in / for / by 30 years.

Đáp án:

1. by

2. in

3. for

4. on

5. in

Quảng cáo

Giải thích:

In + length of time: future meaning (ý nghĩa nhập tương lai)

For + length of time: how long something goes on (một đồ vật gi bại ra mắt nhập bao lâu)

By + a specific time: not later than thở (không muộn hơn)

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy sẵn sàng trước 10 giờ sáng sủa. Chúng tớ tiếp tục bắt gặp Tiến sĩ Saito khi 10:15.

2. Điện thoại sở hữu camera thứ nhất xuất hiện nay nhập mon 5 năm 1999 bên trên Nhật Bản.

3. Chúng tôi tiếp tục ra đi nhập nhị tuần.

4. Tại Anh, những khu chợ luôn luôn ngừng hoạt động sớm nhập Chủ nhật.

5. Tôi suy nghĩ rào cản ngôn từ tiếp tục mất tích sau 30 năm nữa.

3 (trang 107 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the text with the prepositions from the box. Use each preposition only ONCE. (Hoàn trở thành văn phiên bản với những giới kể từ từ vỏ hộp. Chỉ dùng từng giới kể từ MỘT LẦN)

Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) | Tiếng Anh 8 Global Success

I think smartphones will change a lot (1) _____ the near future. They will be much thinner. (2) _______ 2035, we might be able đồ sộ roll a phone lượt thích a sheet of paper. They will become much smarter, too. They will be able đồ sộ charge their battery automatically when we are (3) _______ trang chính. They might kiểm tra the latest news (4) _______ the Internet. We won't have đồ sộ wait (5) _______ a long time for these super smartphones.

Quảng cáo

Đáp án:

1. in

2. By

3. at

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

4. on

5. for

Giải thích:

In + length of time: future meaning (ý nghĩa nhập tương lai)

For + length of time: how long something goes on (một đồ vật gi bại ra mắt nhập bao lâu)

By + a specific time: not later than thở (không muộn hơn)

Hướng dẫn dịch:

Tôi cho rằng điện thoại cảm ứng mưu trí tiếp tục thay cho thay đổi thật nhiều nhập sau này ngay sát. Chúng tiếp tục mỏng dính rộng lớn thật nhiều. Đến năm 2035, tất cả chúng ta rất có thể cuộn điện thoại cảm ứng như 1 tờ giấy tờ. Họ cũng tiếp tục trở thành mưu trí rất nhiều. Họ tiếp tục rất có thể tự động hóa sạc pin Khi Cửa Hàng chúng tôi trong nhà. Họ rất có thể đánh giá những thông tin tiên tiến nhất bên trên Internet. Chúng tớ sẽ không còn nên đợi lâu cho tới các chiếc điện thoại thông minh tuyệt phẩm này.

4 (trang 108 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Tell each other whether you agree or disagree with the following ideas (Làm việc theo đòi cặp. Nói lẫn nhau biết chúng ta đồng ý hay là không đồng ý với những chủ kiến ​​sau)

1. We should not use our smartphones for more than thở a few hours every day.

2. By 2050, the way people communicate with each other will be different from now.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tớ tránh việc dùng điện thoại cảm ứng mưu trí vượt lên trước một vài giờ thường ngày.

2. Đến năm 2050, cơ hội quý khách tiếp xúc cùng nhau tiếp tục không giống đối với lúc này.

Posessive pronouns

5 (trang 108 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentence ví that it has the same meaning as the first sentence. (Hoàn trở thành câu loại nhị sao cho tới nghĩa như là với câu loại nhất)

1. Jack is one of her cousins.

Jack is a ____________________.

2. Is this one of his tablets?

Is this a _____________________?

3. Can I borrow a pencil of yours?

Can l borrow ___________________?

4. You look lượt thích Nick and Peter. Are you one of their relatives?

You look lượt thích Nick and Peter. Are you a ___________________?

5. Last year, two of our classmates won scholarships đồ sộ the US.

Last year, __________________________ won scholarships đồ sộ the US.

Đáp án:

1. Jack is a cousin of hers. Is this a tablet of his?

2. Can I borrow one of your pencils?

3. You look lượt thích Nick and Peter.

4. Are you a relative of theirs?

5. Last year, two classmates of ours won scholarships đồ sộ the US.

Hướng dẫn dịch:

1. Jack là một trong trong mỗi người đồng đội chúng ta của cô ý ấy.

2. Đây sở hữu nên là một trong trong mỗi cái Tablet của anh ấy ấy không?

3. Tôi rất có thể mượn một cây cây viết chì của khách hàng không?

4. Quý khách hàng coi như là Nick và Peter. Quý khách hàng sở hữu nên là một trong trong mỗi người thân trong gia đình của họ?

5. Năm ngoái, nhị bàn sinh hoạt của Cửa Hàng chúng tôi vẫn giành được học tập bổng sang trọng Mỹ.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: động lực phát triển dân số là