tiếng anh 8 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 looking back

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Match the words (1-6) to tướng their definitions (A-F).

(Nối những kể từ với khái niệm của bọn chúng.) 

Words

Definitions

1. drought

2. mudslide

3. flood

4. tsunami

5. tornado

6. earthquake

A. a violent storm with very strong winds which move in a circle

B. a huge wave that can destroy towns near the sea

C. a long period when there is no rain and not enough water for people, animals and plants

D. a large amount of water covering an area that is usually dry

E. a sudden, violent shaking of the Earth's surface

F. a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

Lời giải chi tiết:

1. C

2. F

3. D

4. B

5. A

6. E

1. C

drought – a long period when there is no rain and not enough enough water for people, animals and plants

(hạn hán - một tiến độ nhiều năm Khi không tồn tại mưa và ko đầy đủ nước cho tới thế giới, động vật hoang dã và cây xanh.)

2. F

mudslide – a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below

(lũ bùn - một lượng rộng lớn mùn chảy xuống núi, thông thường phá huỷ bỏ những tòa ngôi nhà và thực hiện kinh khủng hoặc giết thịt người dân mặt mày dưới)

3. D

flood – a large amount ò water covering an area that is usually dry

(lũ lụt - một lượng rộng lớn nước chứa đựng một chống nhưng mà thông thường thô hạn)

4. B

tsumina – a huge wave that can destroy towns near the sea

(sóng thần - một cơn sóng rộng lớn nhưng mà rất có thể phá huỷ bỏ những thị xã ngay sát biển)

5. A

tornado – a violent storm with very strong winds which move in a circle

(lốc xoáy - một cơn sốt rộng lớn với bão mạnh nhưng mà dịch rời trở nên vòng tròn)

6. E

earthquake – a sudden, violent shaking of the earth’s surface

(động khu đất - một sự rung rinh rung lắc mặt phẳng trái khoáy khu đất mạnh và đột ngột)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the words from the box in the correct sườn to tướng complete the sentences.

(Sử dụng những kể từ vô sườn cho tới đúng chuẩn nhằm triển khai xong câu.)

scatter                      take                        evacuate                     put out                     provide

1. Emergency workers                       the village when the river flooded the area.

2. Rescue workers are still trying to tướng                       the forest fires.

3. The strong winds forced the climbers to tướng                       shelter.

4. Many countries have food and other material aid to                      the hurricane victims.

5. Debris from collapsed buildings was                       across the whole area.

Lời giải chi tiết:

1. evacuated

2. put out

3. take

4. provided

5. scattered

1. Emergency workers evacuated the village when the river flooded the area.

(Đội cấp cho cứu vớt đang được tản cư ngôi xã Khi nhưng mà loại sông thực hiện lụt lội cả chống.)

Giải thích: Sự khiếu nại vô vượt lên trên khứ => vượt lên trên khứ đơn

2. Rescue workers are still trying to tướng put out the forest fires.

(Đội cứu hộ cứu nạn vẫn đang được nỗ lực dập tắt vụ cháy.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

3. The strong winds forced the climbers to tướng take shelter.

(Gió mạnh thực hiện cho tới những người dân leo núi cần thăm dò điểm trú ẩn.)

Giải thích: Sau "to" là động kể từ lưu giữ nguyên

4. Many countries have provided food and other material aid to tướng the hurricane victims.

(Nhiều vương quốc đang được hỗ trợ đồ ăn và trợ cấp cho đồ dùng không giống cho tới những người dân dân bị nàn vô cơn sốt cuồng phong.)

Giải thích: Thì lúc này trả thành: have + VpII

5. Debris from collapsed buildings was scattered acroos the wholee area.

(Những miếng vụn kể từ những tòa ngôi nhà sụp ụp và đã được vung vãi từng biển cả.)

Giải thích: Bị động ở vượt lên trên khứ: was + VpII

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Decide which of the sentences can be  changed to tướng passive voice. Write them down. Explain why two of them cannot. 

(Quyết tấp tểnh câu này rất có thể bị thay cho thay đổi trở nên thể tiêu cực. Viết bọn chúng xuống. Giải quí tại vì sao 2 câu ko thể.)

1. Mr Smith will collect the tickets.

(Ông Smith tiếp tục tích lũy vé.)

_____________________

2. The students put on a play at the kết thúc of term.

(Các SV triển khai một vở kịch vào thời gian cuối học tập kỳ.)

_____________________

3. Jim is always late for work.

(Jim luôn luôn trực tiếp đi làm việc muộn.)

_____________________

4. Julie took the message.

(Julie đã nhận được lời nhắn.)

_____________________

5. A local artist painted the picture.

(Một họa sỹ khu vực đang được vẽ tranh ảnh này.)

_____________________

6. They arrived at the theatre at 8.30 p.m.

(Họ đang đi đến ngôi nhà hát khi 8.30 tối.)

_____________________

Lời giải chi tiết:

1. The tickets will be collected by Mr. Smith. 

(Vé được thu vị ông Smith.)

2. A play was put on by students at the kết thúc of term.

(Một vở kịch được dựng vị những học viên vô vào cuối kỳ.)

4. The message was taken by Julie.

(Tin nhắn được gửi vị Julie.)

5. The picture was painted by a local artist.

(Bức tranh giành được một họa sỹ khu vực vẽ.)

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

* Câu 3 và 6 ko thế biến hóa trở nên câu tiêu cực chính vì động kể từ đó là is (câu 3) và arrive - cho tới (câu 6)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4.  Match the two parts to tướng make complete sentences.

(Nối 2 phần nhằm triển khai xong câu.)

1. After our plane had landed,

2. We found out the train had left

3. When we got to tướng the khách sạn,

4. I had never really travelled

5. The waiter had taken my plate

6. As I stepped onto the bus,

a. we learnt they had lost our reservation.

b. until I decided to tướng study abroad.

c. before I finished eating my meal.

d. we waited an hour for our luggage.

e. I noticed I had left my pass at trang chủ.

f. ten minutes before we got to tướng the station.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - f

3 - a

4 - b

5 - c

6  -e

1 - d: After our plane had landed, we waited an hour for our luggage.

(Sau Khi máy cất cánh Cửa Hàng chúng tôi hạ cánh, Cửa Hàng chúng tôi đang được hóng một giờ nhằm lấy tư trang hành lý.)

2 - f: We found out the train had left, ten minutes before we got to tướng the station.

(Chúng tôi đang được thấy hỏa xa tách cút 10 phút trước lúc Cửa Hàng chúng tôi cho tới ga.)

3 - a: When we got to tướng the khách sạn, we learnt they had lost our reservation.

(Khi Cửa Hàng chúng tôi cho tới hotel, Cửa Hàng chúng tôi đang được biết bọn họ đã thử lạc thất lạc bịa chống của Cửa Hàng chúng tôi.)

4 - b: I had never really travelled, until I decided to tướng study abroad.

(Tôi đang được ko khi nào thiệt sự cút phượt, cho tới Khi tôi đưa ra quyết định cút du học tập.)

5 - c: The waiter had taken my plate before I finished eating my meal.

(Người đáp ứng đang được lấy dĩa của tôi trước lúc tôi ăn kết thúc.)

6 - e: As I stepped onto the bus, I noticed I had left my pass at trang chủ.

(Khi tôi bước lên xe pháo buýt, tôi mới mẻ xem xét rằng tôi đang được nhằm lại hộ chiếu của tôi trong nhà.)

Bài 5 a

Video chỉ dẫn giải

5.a. Imagine five bad things that happened to tướng you yesterday, and write them down.

(Tưởng tượng 5 điều xấu xí nhưng mà đang được xẩy ra cho tới em ngày qua, ghi chép bọn chúng xuống.)

Example: 

Someone stole my xe đạp.

(Ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

My sister broke my computer.

(Em gái tôi đang được làm vỡ tung chiếc máy vi tính của tôi.)

Phương pháp giải:

'happened to tướng you yesterday' nên toàn bộ những câu tiếp tục dùng thì vượt lên trên khứ đơn.

Lời giải chi tiết:

- My xe đạp broke down on the way to tướng school.

(Xe giẫm của tôi bị hư hỏng bên trên đàng cho tới ngôi trường.)

I went to tướng school late.

(Tôi đang đi đến ngôi trường muộn.)

My mother shouted at bủ about my study.

(Mẹ tôi mắng tôi về chuyện học tập.)

Bài 5 b

b.  Work in groups. Add time clauses to tướng yoursentences as the following examples.

(Làm theo gót group. Thêm mệnh đề chỉ thời hạn cho tới câu của em như ví dụ.) 

- When I woke up yesterday morning, someone had stolen my xe đạp.

(Khi tôi dậy vô sáng sủa ngày qua, ai này đã trộm chiếc xe giẫm của tôi.)

- When I got trang chủ yesterday, my sister had broken my computer

(Khi tôi về ngôi nhà vô ngày qua, em tôi đã thử lỗi chiếc máy vi tính của tôi.)

Lời giải chi tiết:

- When I went to tướng school, my xe đạp broke down.

(Khi tôi cho tới ngôi trường, xe đạp điện của tôi bị hư hỏng.)

- When my teacher came to tướng class, she knew that I had gone to tướng school late.

(Khi giáo viền đi học, cô ấy đang được biết tôi tới trường trễ.)

- When my father came trang chủ, my mother shouted at bủ about my study.

(Khi thân phụ tôi về ngôi nhà, u đang được mắng tôi về sự học tập.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Read the news headlines. In pairs, use the expressions from the box in GETTING STARTED to tướng respond to tướng them.

(Đọc tựa đề thông tin. Làm theo gót cặp, dùng những trở nên ngữ vô phần Getting Started nhằm vấn đáp.)

- Earthquake survivors found under debris after ten days.

(Những người sinh sống sót vô trận động khu đất và đã được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

- Six-year-old rescued from forest fire by pet dog.

(Đứa nhỏ xíu 6 tuổi tác được chú chó nuôi cứu vớt ngoài cháy rừng.)

- One million dollars raised for typhoon victims in the Philippines ví far.

(Một triệu đô la được quyên cho tới những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines mới đây.)

- Hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado.

(Hàng trăm căn nhà bị thiệt kinh khủng hoặc phá huỷ bỏ ở Haiti vị lốc xoáy.)

- Temporary accommodation mix up for volcano victims.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời và đã được dựng lên tới mức những nàn nhân vụ núi lửa.)

- Debris finally cleared by rescue teams.

(Những miếng vụn sau cùng được lau chùi và vệ sinh vị group cứu hộ cứu nạn.)

Example:

A: It says here that a six-year-old girl was rescued from a forest fire by her pet dog.

(Người tớ bảo rằng cô nhỏ xíu 6 tuổi tác và đã được chú chó nuôi của cô ý ấy cứu vớt ngoài vụ cháy rừng.)

B: Wow! That’s amazing!

(Wow! Thật tuyệt!)

Lời giải chi tiết:

1. A: People say here that a six-year-old girl was rescued from a forest fîre by her pet dog.

    (Người tớ bảo rằng cô nhỏ xíu 6 tuổi tác và đã được chú chó nuôi của cô ý ấy cứu vớt ngoài vụ cháy rừng.)

    B: That’s magical. (Thật kỳ diệu!)

2. A: It is said that temporary accommodation was mix up for volcano victims.

   (Người tớ bảo rằng điểm ở trong thời điểm tạm thời và đã được hình thành cho tới những nàn nhân vụ núi lửa.)

    B: How wonderful! (Thật tuyệt vời!)

3. A: People say that hundreds of homes were damaged or destroyed in Haiti by tornado.

    (Người tớ bảo rằng hàng trăm ngàn căn nhà bị thiệt kinh khủng hoặc phá huỷ bỏ ở Haiti vị lốc xoáy.)

    B: Oh no! (Ôi, không!)

4. A: People say that one million dollars have been raised for typhoon victims in the philippines ví far.

    (Người tớ bảo rằng một triệu đô la được quyên cho tới những nàn nhân vụ bão nhiệt đới gió mùa ở Philippines mới đây.)

    B: That’s great! (Quá chất lượng tốt rồi!)

5. A: People say that earthquake survivors were found under debris after ten days.

    (Người tớ bảo rằng những người dân sông sót vô trận động khu đất và đã được nhìn thấy bên dưới miếng vụn sau 10 ngày.)

    B: That’s relief! (Thật nhẹ nhõm nhõm!)

6. A: It is said that debris finally was cleared by rescue teams.

    (Người tớ bảo rằng những miếng vụn sau cùng được lau chùi và vệ sinh vị group cứu hộ cứu nạn.)

    B: That's relief! (Thật nhẹ nhõm nhõm!)

Xem thêm: câu nói bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước nam thì mới hết người nam đánh tây là của ai