tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư

Câu hỏi:

30/05/2020 10,799

Bạn đang xem: tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư

D. Mật phỏng dân sinh.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Giải thích: Tiêu chí được dùng để làm thể hiện nay tình hình phân bổ dân ở bên trên một cương vực là: Mật phỏng dân sinh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba điểm này tại đây đem tỷ lệ dân sinh thấp nhất thế giới?

A. Caribê, Tây Phi, Bắc Mỹ.

B. Trung Mỹ, Bắc Âu, Đông Á. 

C. Khu vực Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Đông Phi.

D. Châu Đại Dương, Trung Phi, Bắc Mỹ.

Câu 2:

Châu Á đem số dân tấp nập nhất bên trên thế giới không cần vì thế nguyên vẹn nhân này sau đây?

A. Tốc phỏng ngày càng tăng ngẫu nhiên cao.

B. Ít Chịu tác động của những cuộc gửi cư liên châu lục.

C. Là một trong mỗi trung tâm của nền văn minh quả đât.         

D. Kinh tế cách tân và phát triển mạnh, nhất là công nghiệp và cty.

Câu 3:

Châu lục này tại đây cướp tỉ trọng dân sinh tối đa thế giới?

A. Á Lục.

B. Châu Phi.

C. Châu Mỹ.         

Xem thêm: of course you can come to the party

D. Châu Âu.

Câu 4:

Năm 2006, dân sinh VN là 84.156.000 người, diện tích S việt nam là 331.212 km2. Mật phỏng dân sinh việt nam thời đặc điểm đó là

A. 245 người/km2. 

B. 254 người/km2.  

C. 452 người/km2.

D. 524 người/km2.

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ dân ở trở thành thị và vùng quê giai đoạn 1900 – 2005 (Đơn vị: %)

Căn cứ nhập bảng số liệu, cho thấy phán xét này tại đây chính về tỉ trọng dân ở trở thành thị và vùng quê giai đoạn 1900 – 2005?

A. Tỉ lệ dân vùng quê đem Xu thế tăng.  

B. Tỉ lệ dân trở thành thị đem Xu thế tách.   

C. Dân vùng quê luôn luôn cướp tỉ trọng cao hơn nữa dân trở thành thị.

D. Năm 2005, dân vùng quê cao hơn nữa dân trở thành thị vội vàng gấp đôi.

Câu 6:

Năm điểm này tại đây đem tỷ lệ dân sinh tối đa thế giới?

A. Nam Âu, Trung - Nam Á, Trung Phi, Bắc Mỹ, Tây Á.

B. Tây Âu, Caribê, Trung - Nam Á, Đông Á, Khu vực Đông Nam Á.

C. Nam Âu, Trung - Nam Á, châu Đại Dương, Trung Phi, Nam Mỹ.

D. Tây Âu, Nam Âu, Trung - Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, châu Đại Dương.

Xem thêm: chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom