tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu hỏi:

25/08/2022 9,039

Bạn đang xem: tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

D. tính khử.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: D
Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nhôm tính năng với hỗn hợp này tại đây ko sinh rời khỏi khí hidro?

A. HNO3 loãng.

B. HCl quánh.

C. H2SO4 loãng.

D. KHSO4.

Câu 2:

Hai hóa học này tại đây đều rất có thể bị sức nóng phân?

A. MgCO3 và Al(OH)3.

B. Na2CO3 và CaSO4.

C. NaCl và Al(OH)3.

D. NaHCO3 và NaCl.

Câu 3:

Dung dịch NaHCO3 ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?

A. HCl.

B. BaCl2.

C. KOH.

D. Ca(OH)2

Câu 4:

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

Hòa tan không còn 8,18 gam láo lếu phù hợp X bao gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 vô hỗn hợp chứa chấp 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, nhận được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 25,18 gam những muối bột sunfat dung hòa và 2,24 gam láo lếu phù hợp khí X bao gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được 10,81 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan không còn 8,18 gam X vô hỗn hợp HCl dư, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột và 0,11 mol láo lếu phù hợp khí T với tỉ khối đối với H2 là 74/11. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị sớm nhất của m là

A. 15,88.

B. 15,86.

C. 18,85.

D. 16,86.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tristearin với kĩ năng nhập cuộc phản xạ nằm trong hiđro (Ni, t°).

(b) Dầu mỡ động thực vật bị thiu thiu bởi link C=C của hóa học bự bị lão hóa.

(c) Ứng với công thức C4H11N với 4 đồng phân amin bậc 2.

(d) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là những loại tơ tự tạo.

(e) Quá trình thực hiện rượu chát kể từ trái ngược nho xẩy ra phản xạ lên men rượu của glucozơ.

Số tuyên bố sai là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Số link peptit vô phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.