toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì chưng những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bạn đang xem: toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở phía trên đều bắt đầu từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về giúp chúng ta xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi tham gia học Toán theo đòi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật và gần gũi.

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng nên đưa tới những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua ê, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời văn minh, này là năng lực “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực tiễn đưa về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức đang được biết xử lý Việc thực tiễn đưa đề ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn đưa cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực tiễn đưa, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhì.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhì.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhì.
Bài luyện cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài đôi mươi. Đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu toạ phỏng.
Bài 21. Đường tròn xoe vô mặt mũi phẳng phiu toạ phỏng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài luyện cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc kiểm đếm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài luyện cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm cổ xưa của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo đòi khái niệm cổ xưa.
Bài luyện cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung cho tới sinh hoạt thưởng thức hình học tập.
Ước tính số thành viên vô một quần thể.
Bài luyện ôn luyện thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Xem thêm: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact