trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc với đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức phỏng nhận thấy, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này vẫn xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Quảng cáo

A. Miền Bắc VN trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ nhập tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp sau cuối rút ngoài VN.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam VN nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng lao lý được quy ấn định bên trên Hiệp ấn định đã và đang được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp vẫn hoàn thành trả phó từng trách cứ nhiệm thực hiện Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ mang lại cơ quan ban ngành Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến thủ từng việc mang lại việc làm thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều lao lý nhập Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko phanh lối mang lại ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social ngôi nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc kí vãng, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc VN ko phanh lối mang lại ngôi nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh đích thị tình hình công cộng của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. VN vẫn hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

B. VN vẫn hoàn thiện cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước vẫn hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Một nửa giang sơn vẫn hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân đã và đang được xác minh chuyến trước tiên nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước chuyến loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang lại nông dân đã và đang được xác minh chuyến trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh vẫn xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất mang lại dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao vẫn tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích thị trở thành tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc VN trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày VN được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền lực kinh tế tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng tè địa ngôi nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích thị sai lầm không mong muốn nhưng mà miền Bắc gặp gỡ cần nhập việc làm hoàn thiện cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy sai sót một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa ngôi nhà phong con kiến.

B. Không coi nhận đúng đắn những địa ngôi nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân ấn định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang lại dân cày nên đất nước không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc VN vẫn tiến thủ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ tạo ra.

C. tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu kiến tạo hạ tầng vật hóa học mang lại ngôi nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối liên hệ tạo ra xã hội ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp lớn công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá nhập tạo ra nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc vẫn đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

B. Xây dựng được 192 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự khu vực cai quản lí.

C. Xây dựng 500 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

D. Xây dựng 217 xí nghiệp sản xuất rộng lớn tự TW cai quản lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến tạo trong mỗi ngành kinh tế tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh khá đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận tách lột nhập cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi tạo ra, đấu giành buộc Pháp thực hiện Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong thời hạn 1954 – 1960, miền Bắc vẫn hoàn thiện cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ tạo ra, những bước đầu cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

B. kiến tạo hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang lại ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng vẫn xác minh trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hiện Hiệp ấn định Giơnevơ, đảm bảo hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, hoàn thiện hóa giải Miền Nam, thống nhất giang sơn, trả toàn nước tiến thủ lên ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất giang sơn vày tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong thời hạn 1954 - 1958, Đảng ngôi nhà trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi cơ quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vày vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp ấn định Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là đa phần.

D. thời điểm hiện tại đấu giành vày quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống cơ quan ban ngành địch ở những khu đô thị.

B. tụ tập quần chúng. # nhập một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu thực hiện thất bại thủ đoạn biến hóa Miền Nam VN trở thành nằm trong địa loại mới nhất của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuyến loại từng nào vẫn đưa ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sụp cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị chuyến loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị chuyến loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị chuyến loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm vẫn ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi vẫn khắc ghi bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... quý phái thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam VN được xây dựng nhập Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam VN là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, phanh lối cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới nhất của Mĩ ở miền Nam VN.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu lật sụp cơ quan ban ngành tay sai.

D. Đánh vết bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. TP Hà Nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước chuyến loại III vẫn xác minh cách mệnh miền Bắc

A. với tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. với tầm quan trọng đưa ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tiến bộ hoá giang sơn.

C. với tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam VN là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, kiến tạo ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social ngôi nhà nghĩa nhập phạm vi toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập phạm vị toàn nước, triển khai hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến tạo ngôi nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng cả nước chuyến loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội hợp lý.

D. Kết ăn ý cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III vẫn bầu ai thực hiện Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 chuyến đối với năm 1960.

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

B. Công nghiệp quốc doanh lắc tỉ trọng 93% nhập tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, tè tay chân nghiệp vẫn xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng chính yếu mang lại quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã có được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được kiến tạo nhập thời gian miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhì “tốt”.

D. thi đua đua thân phụ “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua tạo ra nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm chuyến loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc vẫn hoàn thiện việc làm kiến tạo và tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác kiến tạo chính sách mới nhất.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng mang lại lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng. # tao đang được gặp gỡ trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được trả quý phái thế tấn công, miền Bắc vẫn hoàn thiện cách tân ruộng khu đất và Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước chuyến loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội vẫn đưa ra tuyến phố cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên ngôi nhà nghĩa xã hội, phanh rời khỏi thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội vẫn đem đến "nguồn ánh sáng” mới nhất mang lại dân tộc bản địa VN hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân nhập toàn nước và quá nhiều lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội vẫn phanh rời khỏi 1 thời kỳ mới nhất mang lại lịch sử hào hùng VN - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên tuyến phố xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Đại hội vẫn tiếp mức độ, đi đường mang lại cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định phanh tuyến phố này của Thủ tướng mạo là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được bịa đặt nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định phanh lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức phanh lối với 559 team viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì thế thương hiệu tuyến phố được bịa đặt nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định phanh lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới nhất của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vày Quân team chiến sĩ tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, được tổ chức vày quân team tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vày phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập cai quản lí sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến tạo kinh tế tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng cai quản lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tao, tạo ra ĐK cho những quyền lực địa ngôi nhà - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội mang lại cơ quan ban ngành Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tấn công đập hoàn toàn trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành tiêu hủy vày thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thông dụng phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" mang lại quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang lại cơ quan ban ngành Diệm, kiến tạo và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả ngôi nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới nhất, cần tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan tung, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, người sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả ngôi nhà trương binh vận là một trong nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu giành chủ yếu trị với hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành kháng đập “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định mang lại thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - đập ấp kế hoạch được tổ chức tuy vậy song với sinh hoạt rào xã kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tao nhằm mục tiêu vượt mặt kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác minh quân dân miền Nam với đầy đủ kĩ năng vượt mặt quân team Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp cơ quan ban ngành Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong các việc thiết lập một cơ quan ban ngành tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn vẫn lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ vẫn thất bại trong các việc thiết lập cơ quan ban ngành tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích thị tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp cơ quan ban ngành Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ vẫn kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định ấn định tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời hoàn thành.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam hùn cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình ấn định với trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam VN.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam hoàn toàn có thể vượt mặt kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới nhất của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam nhập thời gian võ thuật kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sườn lưng địch nhưng mà tấn công.

B. thám thính Mĩ nhưng mà tấn công, thám thính ngụy nhưng mà khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc VN sau 1954?

A. Viện trợ mang lại mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh tiêu hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này là trọng trách của cách mệnh miền Nam VN.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt mặt cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm kiến tạo ngôi nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn sự tiếp viện của Mĩ mang lại cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong các việc tấn công sụp giai cấp của đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô TP Hà Nội được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển quý phái tổ chức cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất giang sơn về mặt mũi đất nước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo nên, lạ mắt của Đảng nhập thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh khá đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang lại cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến tạo ngôi nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc kiến tạo ngôi nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang lại miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, đảm bảo miền Bắc triển khai thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. vẫn liên minh dân cày nhập cuộc đấu giành ngăn chặn quân địch mới nhất – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện ngôi nhà ở vùng quê.

D. vẫn tấn công sụp toàn cỗ giai cấp cho địa ngôi nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc với 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. kiến tạo liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. Lý do cơ phiên bản nhất kéo đến trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị chuyến loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang lại cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 với đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và cơ quan ban ngành Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải võ thuật một vừa hai phải tạo ra (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là