trắc nghiệm sử 10 chân trời sáng tạo

Tổng phù hợp trắc nghiệm theo dõi từng bài xích nhập cuốn sách lịch sử dân tộc 10 sách chân mây tạo ra với đáp án. Sở đề trắc nghiệm chung học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng rất hay và thích nghi với kiểu dáng đua trắc nghiệm. Để lần bài xích này bên trên Google, chúng ta gõ nhập dù lần kiếm Google cụm từ: Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 chân mây sáng sủa tech12h

HỌC KÌ

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 10 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra học tập kì I

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra học tập kì II

CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC, VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 1 Hiện thực lịch sử dân tộc và trí tuệ lịch sử

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 2 Tri thức lịch sử dân tộc và cuộc sống

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 3 Sử học tập với những nghành nghề khoa học

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 4 Sử học tập với một vài nghành nghề ngành nghề nghiệp hiện tại đại

CHƯƠNG II: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ- TRUNG ĐẠI

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 5 Khái quát tháo lịch sử dân tộc văn minh toàn cầu cổ - trung đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 6 Văn minh Ai Cập cổ đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 7 Văn minh Trung Hoa cổ - trung đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 8 Văn minh bấm Độ cổ - trung đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 9 Văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 10: Văn minh Tây Âu thời Phục hưng

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

CHƯƠNG III: CÁC CUỘC CÁC MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 11 Các cuộc cách mệnh công nghiệp thời gian cận đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 12 Các cuộc cách mệnh công nghiệp thời hiện tại đại

CHƯƠNG IV: VĂN MINH ĐÔNG NAM Á CỔ- TRUNG ĐẠI

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 13 Trung tâm tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á cổ - trung đại

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 14 Hành trình cách tân và phát triển và trở nên tựu văn minh Khu vực Đông Nam Á cổ - trung đại

CHƯƠNG V: MỘT SỐ NỀN VĂN MINH TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 15 Văn minh Văn Lang - Âu Lạc

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 16 Văn minh Chăm-pa

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 17 Văn minh Phù Nam

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 18 Văn minh Đại Việt

CHƯƠNG VI: CỘNG ĐÔNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích 19 Các dân tộc bản địa bên trên non sông Việt Nam

Trắc nghiệm Lịch sử 10 chân mây tạo ra bài xích trăng tròn Khối đại liên minh dân tộc bản địa Việt Nam

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là